Банкеръ Weekly

Общество и политика

ВАЛУТНИЯТ РЕЗЕРВ БЕ ТОТАЛНО ПРЕСТРУКТУРИРАН

Балансовото число на Валутния борд към 13 март 1998 г. регистрира най-високата си стойност до момента, достигайки 4.830 млрд. г. марки. Новото седмично увеличение е в размер на 0.64%, или 30.683 млн. г. марки. Значителното покачване на валутните резерви на страната, започнало от началото на февруари, обаче не е пряк резултат от предпочитанията на икономичеките субекти към националната валута или от засилена стопанска активност. Активите на борда се увеличиха след усвояването през февруари и в началото на март на външните заеми от Европейския съюз за подкрепа на платежния баланс и заема FESАL от Световната банка. Интересно е преструктурирането в активната част на баланса на управление Емисионно. Касовите наличности в чуждестранна валута бяха понижени с 496.175 млн. марки. За сметка на парите на каса бордът предпочете инвестициите в по-доходоносните чуждестранни ценни книги. Те от своя страна се увеличиха драстично с 527.340 млн. г. марки.


Депозитите на правителството и бюджетните организации, отчитани в пасивната част на баланса, намаляха с 36.827 млрд. лв., след като миналата седмица регистрираха пикова стойност от 2.201 трлн. лева. Причина за това са засилените плащания на бюджета след събирането и разпределението на част от данъчните приходи и корекцията на вноските за общините. Независимо от значителната си финансова мощ Министерството на финансите и през тази седмица (периода 16-20 март) не си позволи да съкрати съвкупния номинал на емитираните ценни книжа. Изтъргувани бяха две емисии съкровищни бонове - тримесечни за 5 млрд. лв. и шестмесечни за 10 млрд. лева. Същевременно в сряда трябваше да бъдат изплатени и задължения по лихви и главници на стари емисии за 12.362 млрд. лева. Въпреки получената допълнителна ликвидност се забелязва леко отслабване на интереса на банките към инвестициите в държавен дълг. Почти непроменено спрямо предишната седмица остана и нивото на банковите резерви. Парите на банките по разплащателните им сметки в БНБ към 13 март намаляха незначително с 4.152 млрд. лева. Основната лихва, зависима все още от резултата на тримесечния аукцион, и през тази седмица беше понижена - новото равнище достигна 5.28 процента. Доходността на шестмесечните книжа от своя страна беше фиксирана на 5.95 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във