Банкеръ Weekly

Общество и политика

ВАЛУТНИ СПЕКУЛАЦИИ ПОДПАЛИХА ЛЕВОВИЯ ПАЗАР

Изминалата работна седмица беше инфарктна за междубанковия паричен пазар. Още в понеделник се усети липса на левов ресурс. Във вторник и сряда ликвидността на банковата система рязко се сви, без обаче това да доведе до затруднения при разплащанията. Цената на еднодневните левови депозити се повиши от обичайните 2.8-3% до 4% на годишна база. Някои от участниците бяха готови да платят и по-скъпо. Оборотът на пазара падна наполовина - от 70 на 35 млн. лева. Средният дневен обем на сделките в началото на април бе 60-70 млн. лева. За сравнение през изминалата 1999 г. той не надхвърляше около 30 млн. лева. През първите месеци на 2000 г. левовата ликвидност на банковата система беше много голяма. Причина за това бе, че се емитираха по-малко ДЦК, отколкото бяха изплащани при настъпил падеж. През периода януари-март лихвените нива, при които банките пласираха левовете си на междубанков пазар, паднаха дори под 1 процент. Напоследък много от кредитните институции започнаха да привличат ресурс от междубанковия пазар с цел покупка на валута. Засилването на долара ги провокира да трупат американски пари, в резултат на което левовите им запаси по сметка в Централната банка се стопиха. Попълването им от междубанковия паричен пазар стана трудно, а за някои от играчите дори и невъзможно. Допълнително напрежение се породи от факта, че на 3 май изтича срокът, до който банките трябва да регулират салдата по сметките си при БНБ. Така и се стигна до описаната по-горе криза.


Липсата на достатъчно свободни левове се отрази и върху резултатите от проведения от БНБ на 24 април аукцион за продажбата на тримесечни сконтови ДЦК с номинал 5 млн. лева. За придобиването им участниците се състезаваха с 13.46 млн. лева. Средната продажна цена от 99.1 лева за 100 лв. номинал се понижи с 0.01 лв. спрямо предишния търг. Средната годишна доходност на емисията бе 3.64 процента. Това е новата стойност на основния лихвен процент, която ще е в сила от 26 април поне до 3 май.


На 2 май БНБ организира два аукциона за продажба на ДЦК. Единият от тях, както обикновено, е за тримесечна безлихвена емисия на стойност 5 млн. лева. Обявен е и търг за частична продажба на двегодишна лихвоносна емисия. Той е вторият от трите аукциона, където трябва да се продадат общо 50 млн. лв. от тези ДЦК. При първата продажба, проведена на 3 април, бяха пласирани книжа за 15 млн. лева. Сега се пускат 20 млн. лв. номинал, а останалите 15 млн. лв. ще се предлагат на 5 юни. При подаване на състезателни поръчки трябва да се има предвид, че в цената се включват натрупаните до момента лихви. До 2 май включително лихвата по тази емисия е 0.54 лв. на 100 лв. номинал. Достигнатата средна продажна цена на 3 април бе 100.29 лв. 100 лв. номинал, а отговарящата й годишна доходност бе 6.84 процента. Лихвеният процент, при който ще се олихвява номиналната стойност, е 7% на годишна база. Купоните ще се плащат на всеки шест месеца, като с последното ще се издължи и главницата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във