Банкеръ Daily

Общество и политика

Валидират юбилейна марка за 140 г. от създаването на Външно министерство

Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева и министърът на транспорта Росен Желязков ще валидират юбилейна марка по случай 140 години от създаването на българската дипломатическа служба.

Министерството на външните работи е сред първите 6 български министерства, създадени на 5 юли 1879 г. (стар стил).  През 1878 г. към администрацията на Временното руско управление при княз Александър Дондуков-Корсаков, се създава Канцелария за общи дела и дипломатически отношения, която след приемането на Търновската конституция на 5 юли 1879 г. (стар стил) е преименувана в Отдел за външни работи, начело с Трофим Юзефович. По-късно с Указ № 23 на основание чл. 161 от същата конституция е създадено Министерство на външните работи/дела/ и изповеданията (МВРИ) като централна държавна институция за организиране, ръководство и провеждане на външната политика на България чрез дипломатически представителства в чужбина (агентства, консулства, легации). Съгласно Указа, министерството се състои от три отдела: 1. Отделение за сношаване с местните ведомства; 2. За отношенията с чуждите дипломатически агентства; 3. За духовните дела.

На 19 декември 1907 г. е приет „Закона за устройството и службата“, съгласно който се оформят следните структурни звена: Кабинет на министъра на външните работи, политически отдел, архив и библиотека, консулски отдел, отдел на изповеданията, българска телеграфна агенция и счетоводство. С известни промени, настъпили през 1918 г., МВРИ функционира с тази структура до приемането на Конституцията на Народна република България (4 декември 1947 г.), по силата на която се създава Министерство на външните работи (МВнР).

След приемането на Конституцията на Народна република България от 4 декември 1947 г. длъжността на министъра е преименувана (от наименованието отпада частта и изповеданията) и съответно предишното министерство се преобразува в Министерство на външните работи (МВнР). От създаването на министерството структурата му се базира на неговите основни функции по организиране, ръководство и провеждане на външната политика на България.

На 13 септември 2007 г. Народното събрание приема „Закона за Дипломатическата служба“, който урежда принципите, организацията и дейността на дипломатическата служба, както и правилата за професионалното развитие на дипломатическите служители.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във