Банкеръ Weekly

Общество и политика

ВАЖАТ ЛИ И ВЪВ ВАРНА ОБЩОВАЛИДНИТЕ ЗАКОНИ?

С акт N245 от 5 септември 1997 г., одобрен от кмета на община Варна Христо Кирчев, 140 дка крайбрежна плажна ивица са определени като общинска частна собственост. Седем месеца по-късно, на 6 април 1998 г., г-н Кирчев внася за разглеждане и одобряване в Общинския съвет предложение N РД-9300/23 за узаконяване на 19 строежа на въпросния терен.


Според юристи и актът за собственост, и предложението до Общинския съвет са свидетелство за незачитане както на основния закон - Конституцията на Република България, така и на други нормативни актове, при това от висш представител на местната власт!


Според чл. 18, ал. 1 от конституцията плажната ивица е изключителна държавна собственост. Същата постановка е залегнала и в чл. 68, ал. 7 от Закона за държавната собственост. Само текстовете от цитираните членове са предостатъчни, за да може посоченият акт да бъде определен като незаконосъобразно издаден.


Апетитните 140 дка плажна ивица са разположени зад Морската градина, никога не са били част от територията й и са отделени от нея с крайбрежна алея. Теренът е извън обхвата на действащия застроителен и регулационен план на морската ни столица. Въпреки това на плажа се развива тресква строителна дейност - през 1997 г. проверка на Районната инспекция за териториалноустроиствен и строителен контрол установява изградени и функциониращи 28 незаконни обекта - заведения за обществено хранене.


Изглежда, предчувствайки предстоящия скандал, кметът Кирчев разпорежда премахването на девет от по-леките постройки. Вероятно с цел узаконяване на останалите 19 обекта обаче той обявява изключителната държавна собственост за общинска частна! И след седеммесечен размисъл предлага на Общинския съвет да гласува решението. Оттам нататък може да се предположи и следващата стъпка - да се продаде земята под застроените площи на собствениците на постройките.


Юристи твърдят, че дори и да беше измислено някакво друго основание, съгласно действащите закони изключителната държавна собственост може да се преобразува само в публична общинска. Но както и изключителната държавна тя не може да се продава, а само да се дава на концесия. Което едва ли устройва собствениците на построените сгради.


Явно обаче не само кметът, но и общинските съветници във Варна четат действащите закони по по-особен начин: с решение N1554-7-1, издадено на основание на протокол N30 от 15 април тази година от заседание на Общинския съвет, те възлагат на г-н Кирчев да стопанисва изградените незаконни строежи върху неправилно записания като общинска собственост терен.


Опит за въвеждането на някакъв ред прави министърът на регионалното развитие и благоустройството - на основание чл. 156, ал. 2 от Закона за териториално и селищно устройство на 23 април той издава заповед, с която спира изпълнението на решението на варненския общински съвет и нарежда на областния управител да му докладва в десетдневен срок за предприетите действия срещу незаконосъобразната дейност.


Остава да видим в близките дни дали и на местна почва е възможно да се прилагат общовалидните закони.

Facebook logo
Бъдете с нас и във