Банкеръ Daily

„Демократична България”:

В законопроекта на правителството липсват ключови гаранции за конституционния ред и функционирането на обществото

Отпадането на извънредното положение след 13 май е логична, макар и закъсняла стъпка. От самото начало на кризата „Демократична България” зае позицията, че за посрещането и преодоляването на рисковете и заплахите за здравето на българските граждани, породени от пандемията на COVID-19, не е необходимо въвеждането на извънредно положение. Ето защо, в предходна своя политическа декларация и становище „Демократична България” аргументирано предложи използването на процедурите и протоколите за действие при обявяване на бедствено положение по реда на Закона за защита при бедствия. Това се казва в позиция на обединението по повод приетите днес на първо четене от парламента промени в Закона за здравето.

Според демократите в предложения от правителството нов Законопроект за изменение на Закона за здравето (от 5 май 2020 г., сигн. 002-01-16), с който трябва да се регулират противоепидемичните мерки след отпадането на извънредното положение се съдържат множество проблемни моменти, сред които са:

·         липсата на обективен законов стандарт, който да позволи ограничаване на определени основни права по начин, съобразен с Конституцията и Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ);

·         липсата на стандарти и критерии за преценка кога, при какви обстоятелства и за какъв период от време може да се обяви „извънредна епидемична обстановка“;

·         неяснота при кои ситуации може да се прилага режимът на бедственото положение, което по смисъла на Закона за защита при бедствия може да се въведе и при епидемична ситуация;

·         липсата на гаранции за конституционосъобразност, пропорционалност, необходимост и преследване на легитимна цел при въвеждането на временни противоепидемични мерки на територията на страната или на отделен регион;

 „На практика се предлага досегашният подход на извънредно положение в сивата зона между правото и крайната необходимост да бъде превърнат в постоянно състояние на управление на кризата. По този начин, вместо отпадане и отмяна на извънредното положение, бихме имали една нормализация на извънредността, без връщане към нормалността на правовата държава”, се казва в позицията.

„Демократична България” посочва още:

Проектозаконът е и непълен. В него не се съдържат всички необходими законови промени, които да осигурят нормалното функциониране на всички обществени системи при наличие на противоепидемични мерки.

Необходимо е на законово ниво да се уреди възможността за дистанционна работа на всички колективни органи като част от редовното законодателство, така щото провеждането на дистанционни заседания да е правно възможно не само при условията на извънредно положение, но и при всяка друга хипотеза, която налага работа от разстояние. По тези въпроси „Демократична България” е представила на народните представители конкретни законодателни предложения за изменения и допълнения на Закона за електронното управление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Търговския закон (вх. № ПГ-021-00-13/30.03.2020 г. на НС).

Наложителна е промяна и в Закона за електронните съобщения, за да бъдат въведени специфични гаранции за гражданите, че няма да се злоупотребява с новата възможност на органите на МВР за достъп до информация за движението на гражданите посредством данните за ползваните клетки на мобилните оператори. На 30 март 2020 г. „Демократична България” е представила своите конкретни предложения за необходимите законови изменения в тази област (вх. № ПГ-021-00-13/30.03.2020 г. на НС).

Facebook logo
Бъдете с нас и във