Банкеръ Daily

Общество и политика

В спецсъда започва дело за незаконно усвояване на еврофондове

Установено е също, че активът по един от проектите - дрон, е с произход Китай, а не е на фирмата на обвиняема по делото, получила европейско финансиране за неговото разработване.

В спецсъда започва дело за незаконно усвояване на европейски средства по програмата "Иновации и конкурентоспособност". Процесът е срещу седем лица за участие в организирана престъпна група за незаконно усвояване на средства от европейски програми.

Събраните от прокуратурата в хода на разследването доказателства сочат, че за времето от 2016 г. до 25 април 2020 г. групата незаконно е усвоила европейски средства за над два милиона лева, като размерът на нанесените от дейността й щети може да се окаже и значително по-голям.

Предмет на разследването са били 11 договора за европейско финансиране, сключени от контролирани от групата фирми на обща стойност 4 883 298,72 лева.

В резултат на събраните от ДАНС и Специализираната прокуратура доказателства, Министерството на икономиката предприе процедури по 100-процентова корекция (възстановяване) на платените суми по четири от договорите. Други три договора са прекратени, без по тях да
са отпуснати средства. По останалите четири са назначени експертизи.

Установено е също, че активът по един от проектите - дрон, е с произход Китай, а не е на фирмата на обвиняема по делото, получила европейско финансиране за неговото разработване.

 В бъдещия програмен период  нарушенията на принципите на правовата държава ще бъдат основание за спиране на средствата от бюджета на ЕС, в това число и на новите инструменти за възстановяване от коронавирусната пандемия. 

Режимът за защита на бюджета е част от пакета от мерки, свързани с многогодишната финансова рамка и плана за възстановяване. Той важи за всички еврофондове и се задейства, когато се установи, че нарушенията на принципите на правовата държава в държава-членка засягат или може сериозно да засегнат доброто финансово управление на бюджета на ЕС или финансовите интереси на ЕС.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във