Банкеръ Weekly

Общество и политика

В МОБ СВЕТИ НИКОЛА ВСЕ ОЩЕ УТОЧНЯВАТ АКЦИОНЕРНОТО УЧАСТИЕ В БАНКАТА

Квесторите на МОБ Свети Никола Димитър Проданов и Димитър Димитров са уредили след среща с подуправителката на БНБ Емилия Миланова финансово-мобифонния проблем, който даде повод за обвинения срещу тях. Те бяха упрекнати, че с пари на банката са платили януарски сметки за мобифоните на хора, които по това време не са били нейни служители. А самите квестори поеха управлението на МОБ Свети Никола от 2 февруари.


Вестник БАНКЕРЪ научи, че по време на срещата г-жа Миланова е посъветвала квесторите да не принуждават служителите на МОБ Свети Никола да преминават от безсрочни на тримесечни трудови договори. Това бе и една от причините за конфликта между служителите на кредитната институция с новите им началници, който доведе пред вратите на банката синдикалния лидер на КТ Подкрепа д-р Константин Тренчев.


В момента МОБ Свети Никола се разплаща без забавяне със своите клиенти. Като цяло финансовото й състояние не е по-лошо от това на много други банки. Основният й проблем е, че по-голямата част от привлечените средства в нея са собственост на една фирма - Юкос петролеум, която е й неин акционер. Това до голяма степен поставя кредитната институция в зависимост от добрата воля на въпросния клиент-акционер. През февруари и началото на март новите й управници не са успели да привлекат нито един по-голям нов клиент. Добрата новина е, че досегашните фирми и гражданите, които имат пари в МОБ Свети Никола, продължават да вярват на банката и не бързат да закриват сметките си в нея.


Развръзката около кредитната институция ще дойде по време на общото събрание на акционерите й, което е насрочено на 8 април. Тогава ще стане ясно кой каква част от капитала на МОБ Свети Никола притежава и кои фирми какъв дял ще запишат при увлечението му. Засега официално намеренията си е обявила Юкос петролеум. Тя е поискала разрешение да внесе над 5% от записания капитал на банката, който е 32 млрд. лева.


Според квесторите на банката процедурата по уточняване на акционерното участие в МОБ Свети Никола все още продължава. Макар и още непопълнена, новата акционерна книга е вече изработена. Квесторите ще създадат комисия, която да сверява всички постъпили заявления за вписване в книгата със съответните счетоводни документи и констатации от ревизията на Банков надзор. Вписване в книгата ще бъде извършвано, едва след като комисията се произнесе по основателността на всяко едно искане и то бъде прието от квесторите. Според Димитър Проданов напълно изяснено е акционерното участие до размера на капитала от 800 млн. лв., т.е. притежаваните дялове от учредителите на банката. Все още не е изцяло изяснено разпределението на акционерния капитал до 2.2 млрд. лева. Квесторите са категорични, че до общото събрание през следващия месец акционерната книга ще бъде попълнена според всички правила и няма да има съмнения относно разпределението на дяловете.

Facebook logo
Бъдете с нас и във