Банкеръ Daily

Общество и политика

В министерството на Павлова ще работят 70 души

В новото Министерство за българското председателство на Съвета на Европейския съюз ще има 70 служители, досега за координацията отговаряха 50 души, и ще използва за нуждите си сградата на НДК, която ще бъде и основният домакин на събитията по време на самото председателство. Това съобщи ресорният министър Лиляна Павлова на брифинг след редовното заседание на Министерски съвет.

Тя подчерта, че бюджетът на ведомството за 2017 г. ще е 3 млн. лева, които ще са за сметка на намаляване на разходите по бюджета на Министерския съвет. Павлова смята, че няма да се налага увеличение на бюджета за подготовката на председателството и ще успеят да се вместят в общата рамка от 150 млн. лева. 

Администрацията на министерството на Павлова е структурирана в четири дирекции – две в общата и две в специализираната администрация. Основната дейност по подготовката и провеждането на българското председателство ще се осъществява от двете специализирани дирекции - "Подготовка и провеждане на председателството" и "Комуникация и пресцентър".

"Ремонтът на НДК е в сравнително напреднала фаза, въпреки това има забавяне в част от дейностите. Една от причините за забавянето е високите изисквания за сигурност, които налагат въвеждането на допълнителни мерки в НДК.  През месец септември ще бъде проведено и журналистическо обучение на ресорните репортери, за да могат те да се запознаят със спецификите на председателството. За целта изграждаме и специален пресцентър в сградата, избрана за председателството – Националния дворец на културата. Този пресцентър ще бъде с капацитет 130 работни в места, а в него ще работят както българските, така и представителите на чуждестранните медии.Основните заседания на председателството ще се състоят в Брюксел, които се очаква да бъдат около 1500, а за тази цел 200 души ще работят в постоянното представителство там. Заседанията в страната ни ще са около 200, като месеците февруари, април и юни се очаква бъдат най-наситени със срещи на високо ниво", обясни Павлова.  

Тя съобщи, че ще има двама заместници. Единият от тях ще е с ресор Сигурност, защото се очаква страната ни да бъде посетена от над 20 000 души. Другият министър ще присъства на всички заседания в Брюксел. 

Днес Министерският съвет направи промени в Плана за подготовка на председателството ни. Във връзка със забавянето при стартирането на обучения на администрацията, от юни на септември са променени сроковете за провеждане на специализираните обучения от Института по публична администрация и Дипломатическия институт. Месец юли е определен за срок, в който да бъдат приети нормативни промени за въвеждане на мотивационни инструменти за екипа на председателството.

В частта за логистиката, поради забавяне в изпълнението, е променен срокът за стартиране на оставащите обществени поръчки във връзка с логистичното осигуряване на председателството, като крайният срок за обявяването им е м. юни. Удължен е срокът за планиране на дейностите по протоколно обслужване, трансфер, настаняване на делегациите. 

По отношение комуникационната стратегия от март на септември е удължен срокът за изпълнение на дейностите по вътрешното и външното брандиране на „НДК - Конгресен център София“ ЕАД и Дом №2 от Комплекс „Бояна“. Поради забавянето при разработването и приемането на културната програма, съответните срокове са променени от март и април на юли.
 

Facebook logo
Бъдете с нас и във