Банкеръ Weekly

Общество и политика

В КРАЙНА СМЕТКА КОНГРЕСЪТ СИ СВЪРШИ РАБОТАТА

Г-н Паскалев, вие критикувахте някои аспекти на бюджета за 2006 г. още при обсъждането му преди първо четене. Продължавате ли да смятате, че той не изпълнява предизборните обещания на левицата?
- Онова, което се приема в държавния бюджет, задава параметри, които ясно сочат, че ангажиментите отпреди изборите не се изпълняват. Основният елемент е свързан с повишаване на доходите на заетите в бюджетната сфера. Разбира се, за това има и обективни обстоятелства, свързани с изискванията на МВФ за преразпределяне на излишъка и параметрите за 2006 г., от една страна, а от друга страна - и сериозните инфлационни процеси поради поскъпването на течните горива заради цената на петрола. Може да се каже, че има сериозна енергийна криза по отношение на течните горива, което практически се отразява върху цялото потребление. А това означава една по-голяма инфлация за следващата година в сравнение с досегашната, която няма да може да се преодолее с предлаганите изменения в брутните възнаграждения на хората, заети в бюджетната сфера.
Вторият проблем, който сериозно ме притеснява, е разходването на средствата за капиталови разходи. За съжаление, този бюджет продължава тенденцията от последните 16 години да не е целенасочен, да не изпълнява препоръките на ЕС по отношение на реализацията на цели в областта на изграждането на по-добра жизнена среда за българските граждани в условията на предстоящото присъединяване към Евросъюза. Става дума за пътна мрежа, ВиК системи, железопътни мрежи, образователна система, професионална квалификация и т.н. Това са все неща, които са свързани с поетия от БСП ангажимент за преодоляване на различията в отделните региони на страната. Но този бюджет не е в състояние да реши тези проблеми.
Споменахте обективни причини. Това означава ли, че сте се примирили с факта, че бюджетът не може да бъде друг?
- Не, вторият проблем, който визирах, по никакъв начин не може да се свърже с примирение, защото просто е наложително да се изгради една нова система за капиталови разходи в държавата. Тя, според мен, трябва да обедини европейските програми със съответните бюджетни средства на държавата, с кредитите - предимно от Европейската инвестиционна банка, с общинските бюджети, естествено и с вътрешните кредитни споразумения. Тука ще отворя една скоба - аз смятам, че е необходимо в България да се промени законодателството с оглед на това да се позволи на застрахователните и осигурителните дружества да кредитират държавата срещу държавна гаранция при по-добри условия от тези, които предлагат търговските банки на Западна Европа, включително и Европейската инвестиционна банка.
Обсъждането на бюджета скара министрите и парламентаристите на БСП. Вие дори заявихте: Не сме голи охлюви, уважавайте ни! Защо се стигна до това разминаване?
- Реално погледнато, когато говорим за разминаване между парламентарната група и министрите, трябва да имаме предвид проблемите, които бяха формулирани от мен. Те бяха свързани с данъчната политика и по-конкретно с това, че намаляването на осигурителните плащания не стимулира до такава степен бизнеса, че да се очаква неговото сериозно излизане на светло. А така се намаляват финансовите възможности на държавата и се налага те да бъдат допълвани с рязко повишаване на акцизите на нива, предвидени за 2008 година. Този подход лично аз не го приемам. А другият проблем, който поставих, е повишаването на цените на природната газ, топлоенергията, електроенергията, което не би следвало да става в този размер.
Вече изразихте неудовлетворение от управлението, заявявайки, че има редица действия, които биха показали значително по-добре перспективното поведение на това управляващо мнозинство. Кои са тези действия, г-н Паскалев?
- Ще си послужа с един конкретен пример. Преди около два месеца аз предвидих, че ще има сериозно напрежение в учителските среди и в Софийския университет. Тогава още, когато се подготвяше бюджетът за 2006 г., твърдях, че е необходимо по-сериозно увеличение на възнагражденията на учителите, от една страна, и от друга страна - доста по-сериозно отношение към висшите учебни заведения, включително и към СУ. И от тази гледна точка за мен беше ясно едно - не може да се поставя условието реформа срещу пари, за да се увеличат заплатите на учителите. В крайна сметка реформата е отговорност на правителството и на парламента, а не на някой друг.
Дълги години сте били учител и предполагам не сте равнодушен към онова, което става в българското образование. Справедливи ли са исканията на стачкуващите?
- Исканията са повече от справедливи. Но веднага трябва да се каже, че синдикатите са длъжни да поемат съответната отговорност при решаване на проблемите в областта на образованието. Първо, сега имаме несъответствие на общообразователната училищна мрежа и демографията на страната. Това не означава, че трябва масово да се закриват училища, но е нужна сериозна оптимизация на структурата. Второ, имаме несъответствие между професионалното образование и възможността за реализация на младите хора в обществено-икономическия живот. Значи е необходима коренна промяна както в професионалното образование, така и в структурите, които вземат съответните решения кои училища да продължат да съществуват и какви нови да бъдат изградени или кои да бъдат окончателно закрити. Трето, необходимо е много сериозно да се осмисли учебното съдържание в българските учебници. В момента то е прекалено усложнено, от една страна, а от друга - има по 10-15 учебника по една дисциплина, което е абсурдно. И най-важното - необходима е стабилност на образователната ни система. Не може един випуск да сменя три програми, докато завърши образованието си. Четвъртият проблем е свързан с изграждането на адекватна материална база - реновиране на съществуващата и изграждане на нова. Със съответно технологично оборудване.
Много важно е да се изгради система за контрол върху учебно-възпитателната работа. Твърдя, че сега съществуващите регионални инспекторати по образование трябва да се превърнат в национален инспекторат, който да следи за качеството на учебно-възпитателната работа. И, разбира се, не на последно място е материалното стимулиране на учителите. Но не съм склонен да приема тезата, че трябва всеки, който работи по-добре, да получава повече. Да, може да има стимули за това, но е ясно също, че ако се допуска драстична разлика в качествата на преподавателите - това означава, че нашето образование не дава равни права на учениците.
Преди 46-ия конгрес на БСП споделихте, че той има една изключително важна задача - да създаде предпоставки за успеха на сегашното управление. Създадени ли бяха такива предпоставки?
- Независимо от моето критично отношение, в крайна сметка конгресът свърши по-голямата част от работата си. В приетите управленски приоритети са отразени правителствената програма и предизборните ангажименти на Коалиция за България. С една основна слабост, която е свързана с доходите на населението. Тук са необходими много по-ясни и конкретни данни. А именно - в какъв период от време, на какви равнища ще се повишават съответно възнагражденията на заетите в бюджетната сфера и какви са мерките, които ще доведат до увеличаване на доходите в реалния сектор.
Напоследък се изявявате като вътрешна опозиция в БСП, сериозно критикувайки прекалената централизация в партията. Може ли тя да навреди и на управлението на страната?
- Не мога да кажа точно. Тук се борят две тенденции, аз го осъзнавам добре. Едната е сложната коалиционна формула, която съществува в момента. Ясно е, че тук би следвало да се договарят конкретни параметри на най-високото ниво на коалицията. От друга страна, всяка една от трите политически структури би следвало по съвсем демократичен път да прави обсъждания в своите организации. Сблъскването на единия подход с другия, реално погледнато, води до накърняване на диалога.
Не постъпихте ли прекалено емоционално, отказвайки се от членство във Висшия партиен съвет?
- Не, не смятам. Трябва да се има предвид, че с измененията на устава на БСП фактически конгресът подмени волята на общинските партийни конференции. На тях се направиха конкретни предложения, които не бяха взети под внимание. И така до голяма степен те се обезсмислиха. Такова отношение към общинските структури е недопустимо. От тази гледна точка, според мен, сегашният Висш партиен съвет носи родилни петна, които са доста негативни.
А удовлетворен ли сте от извършеното обновяване на партийното ръководство?
- Когато обновяването се осъществява с хора, които вече са придобили макар и елементарен политически опит, то е нещо добро. Но в случая се съмнявам, че е така.
Преди да бъдете избран за депутат в 40-то НС, заявихте, че е крайно време да престанем с този нихилизъм в България, за който сме отговорни ние, политиците. Какво би могло да се направи в сегашната ситуация за отстояване на националните ни интереси?
- Имаме две групи проблеми в тази връзка. Първата е свързана с присъединяването ни към ЕС. Досега при воденето на преговорите не са отстоявани националните икономически интереси на България. Мога да посоча и конкретни примери, които са ужасяващи. Например това, че са договорени в пъти по-малки квоти за производство на селскостопанска продукция в сравнение с една Гърция. Ние разполагаме с по-добри възможности в областта на селското стопанство от южната си съседка. Но ако сме договорили да произведем четири пъти по-малко домати и 8-10 пъти по-малко плодове, това фактически означава, че не сме отстояли националния си интерес. Тези неща може и да звучат елементарно, но са важен елемент на бъдещото ни икономическо развитие. А другият проблем е свързан с АЕЦ Козлодуй. Днес (сряда - бел. ред.) Европарламентът обсъжда доклада за напредъка на България. Там има едно предложение, което е свързано с възможността да се отвори вратичка за продължаване на работата на 3-и и 4-и блок на атомната централа. И това нещо би следвало да се е коментирало предварително в публичното пространство у нас и нашите евродепутати да защитят позицията на България в тази насока. Защото е ясно, че дори и да се строи АЕЦ Белене, това означава доста по-сериозна инвестиция, която ще доведе до повишаване цената на електроенергията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във