Банкеръ Daily

Общество и политика

В жп годината: терминал в Горна Оряховица, машинистки, ИТ чудеса

През 2021 г. – годината, посветена на жп транспорта, България има възможност да започне да влага над 1 милиард лева в подобряване на железопътния си транспорт. За да се обсъдят проектните предложения на Националната компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) и на „БДЖ Пътнически превози“, които до 20 април трябва да бъдат представени в окончателен вид пред Европейската комисия, Асоциацията по железопътна сигнализация, автоматика, комуникации и индустрия (RASTIA) в партньорство с Българската търговско-промишлена палата и Конфедерацията на труда „Подкрепа“ организираха специална кръгла маса.

Тя се проведе онлайн на 9 февруари и в нея се включиха представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията начело с министъра Росен Желязков, генералният директор на Националната компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) инж. Красимир Папукчийски, неговият заместник инж. Бисер Минчев заедно с водещи представители от екипа му, директорът на отдел „Обслужване и продажби“ в БДЖ Константин Азов, евродепутатите Андрей Новаков от ГЕРБ и Ангел Джамбазки от ВМРО, депутатът от „Обединени патриоти“ Деан Станчев.

От страна на организаторите участваха Цветан Симеонов – председател на УС на Българската търговско-промишлена палата, инж. Димитър Манолов - президент на КТ "Подкрепа" и колегите му инж. Марио Нинов и Цветан Александров.

С коментари се включиха различни експерти - Eкатерина Йорданова от федерацията на транспортните работници към КНСБ, Валентина Лулева от Асоциацията на българските авиокомпании, инж. Илия Илиев - управител на фирмата за проектиране "Трансгео" ООД,  заместник-кметът на Варна – Пейчо Пейчев, проф. д-р инж. Валери Стоилов от Техническия университет в София, Стефан Ставрев – асистент във Факултета по математика и информатика на Пловдивския Университет "Паисий Хилендарски", Младен Младенов - локомотивен машинист и председател на Инициативния комитет на служителите от БДЖ, Надежда Иванова – управител на фирма „Трансфер“, бивш главен инженер в Поделение "Сигнализация и телекомуникации" за ДП Национална Компания "Железопътна инфраструктура". Всички уместни забележки, отнасящи се до представените проекти, ще бъдат обмислени, отбелязоха представителите от НКЖИ и БДЖ.

Основен водещ на кръглата маса, продължила 2 часа и 45 минути, бе доктор Людмил Иванов, председател на Управителния съвет на Асоциация по железопътна сигнализация, автоматика, комуникация и индустрия (RASTIA).

Той обясни, че конкретната цел на Кръглата маса е да се представи и обсъди Националният план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) в част „Транспортна свързаност“, който ще се изпълнява от НКЖИ и „БДЖ Пътнически превози“ и ще включва четири основни проекта.

Тези проекти са насочени към намаляване на въглеродния отпечатък на жп-сектора, принос към зеления и цифров преход и най-вече повишаване безопасността на превозите.

От НКЖИ уточниха, че на 30 октомври е била публикувана първата версия на Националния план за възстановяване и устойчивост, като към 9 февруари от организацията са в процес на приключване на втората версия. Тя надгражда първоначалната, като отразява направени коментари и предложения, както в резултат на вече проведени обществени обсъждания, така и след дискусии със службите на Европейската комисия.

Ето какви са по-конкретно проектите и какво предвиждат те.

Проект № 1: Цифровизация в железопътния транспорт чрез модернизация на системите за безопасност и енергийна ефективност по жп направления от основната и широко обхватната TENT-T мрежа

Основна цел: Подобряване качеството на услугите на железопътния транспорт чрез контрол на експлоатационните параметри и повишаване на сигурността, надеждността и безопасността на транспортните операции.

Основни параметри:

Включва: 12 обекта в обхвата на проекта

Стойност: 267 705 000 лв. без ДДС

Период на изпълнение: 2021 – 2026 г.

Първият обект ще е по направлението София – Мездра, в което ще бъде изградена диспечърска централизация, което включва проектиране, доставка, строителство и въвеждане в експлоатация с управление в единен център в „Гара София“. Вторият обект е продължението на направлението Мездра - Горна Оряховица, което също включва изграждане на диспечърска централизация. От НКЖИ са преценили след анализ, че в участъка има централизации, които не могат да поемат надграждане с диспечърско управление. За това ще бъдат сменени с микрокомпютърни централизации и това са гарите Мездра, Кунино, Червен бряг, Горни Дъбник, Долни Дъбник, Плевен запад и Ясен.

Третият обект е Горна Оряховица – Каспичан, където също ще има изграждане на диспечърска централизация с управление в единен център в Горна Оряховица. Там също ще бъдат подменени централизации, които са от 60-те и 70-те години. Става дума за гарите Дралфа, Търговище, Хан Крум, Шумен и Мътница.

Следващият обект ще е Русе – Горна Оряховица. Там е предвидена модернизация на телекомуникацонните системи. Те ще са базирани на оптична кабелна мрежа, в нея влизат и пътнически информационни системи и оповестителни системи, като това ще е продължението на свързване на Горна Оряховица със съседна Румъния.

Следващият обект е изграждане на оптична кабелна мрежа и на цифрова телекомуникационна мрежа в направлението - София – Карлово – Филипово с цел да се затвори пръстенът, който включва оптичен кабел, цифрови телекомуникационни системи за пренос на глас и данни, включително видео наблюдение на гарите и гаровите райони.

Предвижда се и изграждане на LED осветление в 120 от общо 311-те гари и соларни централи за добиване на електроенергия за собствени нужди на НКЖИ.

Планира се и информационен хъб, чиято идея е да се създаде дигитално управление на данните и процесите, които се изпълняват в НКЖИ. Системата ще може да бъде надграждана във времето, като с нея ще могат да се следят процеси по промяна на обекти на територията на инфраструктуратата, като тук бе даден пример със срутища и видеонаблюдение на места, особено опасни за инфраструктурата. Основната задача на хъба ще бъде обединяване на целия документооборот, премахване на хартиения носител, възможност за взимане на мигновени решения при аварии.

Проект № 2: Преустройство и рехабилитация на ключови гарови комплекси (Мездра и Червен бряг) и израждане на интермодален терминал – Горна Оряховица.

Обхват и основни дейности:

Модернизиране и рехабилитация на елементите на железопътната инфраструктура в района на гаровия комплекс Мездра и Червен бряг, като на гара Мездра ще се направи преустройство с оглед намаляване на броя на коловозите и постигане на оперативна съвместимост.

Предвижда се обследване и рехабилитация на приемно здание (за Червен бряг); реконструкция и облагородяване на околното пространство, както и изграждане на  безнаставов релсов път, с подновяване на долното строене, изграждане на нови приемно-отправни коловози и нови перони. Предвидено е изграждане на нов пешеходен подлез/пасарел за Мездра. Предвидена е рехабилитация на съществуващ пешеходен и транспортен подлез за Червен бряг, както и изграждане на хале за ремонт на механизация с довеждаща инфраструктура в гаров комплекс Мездра.

При подготовката и изпълнението на обекта „Изграждане на интермодален терминал в Горна Оряховица“ от НКЖИ са в процес на проучване на определяне на парцела, където той ще бъде изграден. В хода на дискусията стана ясно, че той ще е на 4 км извън Горна Оряховица, близо до бъдещата магистрала и близо до летището.    

Проект № 3: Проектиране, строителство и доставка на оборудване за модернизация на 20 тягови подстанции (ТПС) и прилежащите им 21 броя секционни постове, с изграждане на локални системи за телеуправление. Изграждане на система, обединяваща съществуващите системи за телеуправление и телесигнализация SCADA за железопътни енергийни обекти и ъпгрейд на система SCADA в участъка Пловдив – Турска граница.

По-конкретно се предвижда доставка и въвеждане в експлоатация на диагностична мобилна лаборатория за геометрични, оптични и ултразвукови измервания и записи за определяне на състоянието и местоположението на обекти и елементи на жп-инфраструктурата. Планира се и да бъдат закупени  три броя релсови самоходни специализирани машини за ремонт на съществуващата контактна мрежа и за добиване на пълен набор от данни за състоянието й.  

При представянето стана ясно, че с модернизацията на 20-те тягови подстанции от НКЖИ ще си решат проблема с постоянния недостиг на персонал – от тези 20 ТПС ще бъдат освободени около 100 души, които от предприятието ще влеят в редиците на жп-инфраструктурата, където имат огромен брой незаети работни места.

Константин Азов – директор „Продажби и обслужване“ в БДЖ говори по Проект № 4, който ще изпълняват от„БДЖ Пътнически превози“. Той носи работното заглавие: „Осигуряване на устойчива транспортна свързаност и услуга чрез закупуване на енергийно ефективен и комфортен подвижен жп състав“.

Неговата цел е да се надградят големите инвестиции в жп-инфраструктурата с енергоефективни европейски жп-състави и мотрисни влакове за дълги разстояния (от 300 км нагоре). Предвижда се те да отговарят на всички изисквания за беозпасност и да са пригодени за трудно подвижни лица. В проекта се предвижда и поетапно интегриране на жени машинистки. Проектът по предварителни данни ще бъде на стойност около 320 млн. лева, като е предвидено 217.6  млн. лева да бъдат осигурени именно по Националния план за възстановяване и устойчивост.

При последвалите коментари направи впечатление искането да отпадне частта за информационния хъб. Причината - предизвиква негативни асоциации с неосъщественото и до този момент скъпо струващо електронно управление. Сериозен акцент бе и желанието да се работи по осъществяване на жп-връзката Солун – Дунав, тъй като амбиции за свързването им имат и Сърбия, и Гърция, които правят всичко възможно да заобиколят България.

Facebook logo
Бъдете с нас и във