Банкеръ Weekly

Общество и политика

В БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ ИЗНЕНАДИ ВЕЧЕ НЯМА ДА ИМА


В хотел Аугуста в Хисаря днес (5 октомври)
ще се проведе общото събрание на бившия Българо-холандски приватизационен
фонд- сега Българска холдингова компания. БХК не се крие в провинцията
от основните си акционери, защото всички те ще бъдат на точното
място в точното време.


На последното събрание през януари обаче изобилието
от акционери (най-вече дребни) доведе дотам, че представителите
на ЕВРОБАНК и на сегашното ръководство не успяха да се разберат
за избора на нов член на надзорния съвет и проблемът бе разрешен
едва в един часа след полунощ с 1000 гласа в полза на кандидата,
предложен от Българска пощенска банка - Хараламби Анчев.


Тогава бе обявено и решението за увеличаване на капитала
на дружеството с нова емисия на акции бе за 2 468 924 лв., или
увеличение с 40 процента. През януари в. БАНКЕРЪ зададе
на изпълнителния директор на БХК Пирин Атанасов въпроса за това,
каква е целта на новата емисия? Ето и отговора: Вие знаете,
че имаше едно бурно общо събрание, от което се видя, че в резултат
от масовата приватизация тези публични дружества - бившите фондове,
а сега холдинги и инвестиционни дружества, притежават сериозни
активи, а тъй като акционерният капитал е широко разпръснат сред
гражданите, те са много лесно превземаеми. Така много леко могат
всякакви организации, структури и т.н. да вземат управлението
и това съвсем определено би било във вреда на дребния акционер.
Затова ние подготвихме проспект за увеличаване на капитала.
Речено-сторено. Емисията вече е изкупена, и то от физически и
юридически лица, близки до ръководството. Но в това няма нищо
лошо, тъй като цената на една акция от новата емисия е 4000 лв.,
което даде инвестиционен ресурс на дружеството от близо 10 млрд.
лева. От друга страна, новите акционери също ще имат интерес да
получават дивиденти срещу дяловете си. При януарското събрание
ING Barings се зарече да продаде своите 0,24% от капитала, но
засега не го е направила.


Днес мнозинството ще реши, че дивидентът на акция,
след плащането на 15% данък, ще бъде 850 лева. Това е най-високият
дивидент спрямо всички останали бивши приватизационни фондове.


БХК притежава и 40% от капитала на Български
пенсионен фонд АД, където другият голям акционер, също с
40%, е ДЗИ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във