Банкеръ Daily

Общество и политика

В Брюксел държим на правна яснота около Регламента за батериите

Правителството одобри на днешното си заседание на Министерския съвет позицията на България за заседанието на Съвета на ЕС по околна среда. То ще се проведе на 20 декември 2021 г. в Брюксел. Позицията отразява състоянието на водените преговори на ниво ЕС и изразяваната от България позиция по разглежданите въпроси към 10 декември 2021 година.

В дневния ред на заседанието е предвидено министрите да обсъдят доклад за напредъка по проекта на Регламент за батериите и отпадъчните батерии. България ще изрази съгласие с очертаните от Словенското председателство на Съвета на ЕС теми в доклада за напредъка, които от политическа и правна гледна точка изискват по-нататъшна и задълбочена работа.

България поддържа позицията си за необходимостта от постигане на правна яснота, ясно определяне на отговорностите и задължените лица по прилагането на новите изисквания след края на жизнения цикъл на батериите.

Предвижда се Съветът да проведе политически дебат по пакета „Подготвени за цел 55“ (Намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 55% до 2030-а).

Приоритет за страната ни е в тези преговори да постигнем коректен баланс в изпълнението на целите за намаляване на емисиите парникови газове по начин, който отчита националните особености (в това число и географски), стартовата позиция на държавата при постигане на целите, спазването на принципа за технологична неутралност, както и осигуряването на плавен и справедлив социално-икономически преход и запазване на конкурентоспособността.

Министрите ще обменят мнения и по наскоро приетата от Европейската комисия Стратегия на ЕС за почвите за 2030 година. България приветства новата Стратегия като ключов елемент за формулирането и ефективното прилагане на политиките по опазване на почвените ресурси, тяхното устойчиво ползване и възстановяване.

По отношение на заседанието на постоянните представители на държавите членки в ЕС (КОРЕПЕР II), което ще се проведе на 21 декември 2021 г. в Брюксел, страната ни подкрепя преназначаването на шестима съдии и назначаването на други трима съдии в Общия съд на Европейския съюз.

По-конкретно България подкрепя предложенията на Естония, Кипър и Финландия за преназначаване на Лори Мадис и Ико Ном, на Анна Маркули и Савас С. Папасавас, както и на Тюла Пиня и Хайки Канинен на поста съдия в Общия съд с мандат до 31 август 2028 година.

България се обявява "за" и предложенията на Словения за назначаване на Дамян Куковец на поста допълнителен съдия в Общия съд с мандат до 31 август 2025 г., на Гърция - за назначаване на Йоанис Димитракопулос на поста съдия в Общия съд с мандат до 31 август 2022 г., както и на Ирландия за назначаване на Сузане Кингстън на поста съдия в Общия съд с мандат, изтичащ на 31 август 2025 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във