Банкеръ Weekly

Общество и политика

УВОЛНЯВАМ ЗА ЕДНО ЕВРО БАКШИШ

Доц. Жеко Байчев, генерален директор на Националната ветеринарномедицинска служба, пред в. БАНКЕРЪВизитка:Преподавателят по акушерство и гинекология доц. Жеко Байчев е генерален директор на Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС) от 23 декември 2004 година. Роден е през 1948 г. в село Байчево, община Генерал Тошево. Кариерата си започва като участъков ветеринарен лекар в добруджанското село Дъбовик. Бил е директор на областната и на районната ветеринарни служби в Добрич. От 2002 г. е доцент във Факултета по ветеринарна медицина в Лесотехническия университет. Успешно съчетава членството си в Българския ловно-рибарски съюз с научните разработки по биология и патология на размножаването. Имам амбицията да подредя тази къща, обяви доц. Байчев в края на миналата година, когато пое поста генерален директор на НВМС.Г-н Байчев, призовахте депутатите от 40-ото НС спешно да приемат проектозакона за Националната ветеринарномедицинска служба, който така и не бе довършен от предишния парламент, като посочихте, че той е важен от гледна точка на европейската ни интеграция. Защо е така належащо приемането му?- В него има няколко важни момента. В проектозакона са регламентирани всички направления на ветеринарномедицинската дейност, систематизирана е в един нормативен акт. Според експерти по ветеринарно законодателство към ЕК този подход е правилен. Нов момент е въвеждането на ветеринарномедицинските изисквания на ЕС при производството, съхранението, транспортирането, предлагането на пазара и при търговията с животни и животински продукти. Проектозаконът за ветеринарномедицинската служба породи с много спорове. Къде са най-големите напрежения? - Когато поех поста генерален директор на НВМС, заварих закона бламиран от парламентарната Комисия по земеделие. Тогава частнопрактикуващите лекари, факултетите по ветеринарна медицина, търговците на медикаменти, Съюзът на ветеринарните лекари в България имаха сериозни възражения по отделни негови текстове. През юли работна група посети Брюксел и съгласува закона с Европейската комисия. Сега правим корекции, но само там, където ние сме съгласни. Изрично е казано, че общо европейско законодателство в тази област няма. До 10 дни очаквам актуализираният проектозакон да влезе на първо четене в парламента. Предвиждаме да бъде създадена работна група към Комисията по земеделие. Тя ще изглади деликатните моменти в проектозакона. Единият е за режима на ветеринарната практика - дали да е лицензионен или регистрационен. Обсъжда се и дали на един участък ще има право да работи само един ветеринарен лекар, или няколко души ще имат право да практикуват, а фермерът да може да избира своя ветеринарен лекар. Проектозаконът урежда статута на официалния ветеринарен лекар и по отношение на това, че той като контролен орган ще влиза много по-рядко в предприятията от хранително-вкусовата промишленост, но санкциите му ще бъдат много по-строги.Разработена ли е регламентация за за обезвреждането на животинските отпадъци?- Да, въведена е нова глава, която урежда материята, свързана с обезвреждането на страничните животински продукти, включително и на животински отпадъци. В България имаше 14 екарисажа и всички бяха разрушени. Сега работят само два - във Варна и в Шумен, и се проектира още един. В продължение на три години бяха отхвърлени редица предложения за площадки. Спряхме се на три - в Пловдивско, в Ловешко и в Пазарджишко, които са далеч от селищата. На 12 август ще се проведе конкурс за предпроектно проучване и ще се определи точно къде ще се строи екарисажът, който ще струва 17 млн. евро. Средствата ще бъдат предоставени по програма ФАР. Това ще бъде завод за преработка с обезмирисителна инсталация, с отделна канализационна система, с пречиствателна станция. А какво предвижда законът по отношение на ветеринарните аптеки?- В България има от 600 до 800 такива аптеки и при сега действащия закон животновъдът купува лекарства от тях дори и без рецепта. Предлагаме те да бъдат създавани към ветеринарната практика или практикуващият лекар да разкрие аптека. Доколкото разбрах, Камарата на практикуващите лекари готви подписка и иска да й се даде възможност тя да следи за изпълнението на този регламент. От друга страна, НВМС настоява тя да извършва контрола на по-високо ниво. Проектозаконът разглежда ли проблема с бездомните кучета?- Неформалните екологични организации отричат евтаназията на кучетата. Но, от друга страна, всички потърпевши и голяма част от обществото настояват за намаляване на популацията им по този начин. Ние, ветеринарните лекари, не сме учили да убиваме, а само да лекуваме животните. Безспорно мястото на този проблем е в този закон и ние даваме възможност на общините да изберат подхода. Едната е, щом животните попаднат в приюта или в изолатора, и не бъдат потърсени до 10 дни, да се пуснат в места за обитаване, но само след кастрация и обезпаразитяване. Втората възможност е евтаназията. Въпросът е много спорен и навярно ще има дискусии. Докъде стигна разработването на информационна система на НВМС? - Един от важните въпроси, за да я има, е маркировката на животните. Но у нас философията е сбъркана. Никъде в Европа ветеринарният лекар не извършва маркировката, а тя се прави от собствениците на животните. Преди шест години поехме ангажимента да поставим марките и бяха похарчени много държавни пари. Маркирани са около 95% от говедата. Преди четири-пет години бяха купени и сървъри, но те не успяха да поемат цялата информация и резултатите от маркирането все още не са въведени. През тази седмица подписахме договор за седем нови сървъра на стойност 128 хил. лв. и се надяваме, че вече ще разполагаме с обратна информация за живи, мъртви или заклани говеда. Колкото до свинете и до дребните преживни животни - овце и кози, информацията за тях ще бъде вкарана в системата до края на август, когато ще приключи разширението на проекта Евровет, финансиран по програма ФАР. Грешка е, че през последните три години поради липсата на цялостна информационна мрежа данни не са въвеждани. На всичко отгоре структурата на животновъдството е много сложна у нас. При 350 хил. дойни крави 175 хил. са в дребни стопанства, които отглеждат по една или две крави. Това положение предполага ли осигуряването на персонален компютър за всеки ветеринарен лекар?- За да се закупят компютри, трябва да разберем дали е по-добре да са стационарни или преносими. Аз съм убеден, че трябва да са стационарни и лекарите да могат да ги ползват и за аптечната си дейност. Но много от колегите смятат, че трябва да са преносими, за да ги използват и при посещенията си във фермите. Затова поискахме допълнително около 1.5 млн. лв. за компютри. Ако сега не успеем да сключим обществената поръчка, това ще да стане до март следващата година, за да вържем цялата мрежа.Националната ветеринарна служба пое ангажимент пред ЕК и по отношения на борбата с чумата при свинете. Какво се прави в това направление? - Става въпрос за коренна промяна на профилактиката при класическата чума на свинете. Досега се водеше имунопрофилактика с активно имунизиране с жива ваксина К. От 1 януари 2006 г. трябва да спрем всякаква ваксинация. Налага се да въведем промяна в профилактиката. През юли и август провеждаме изравнителна ваксинация на всички свине в България. По този начин ще увеличим имунитета на животните. У нас нееднократно са установени случаи на чума по дивите свине, което означава, че има вирус. Внесохме ваксина и за дивите свине. Предполагам, че догодина ще имаме голям проблем с класическата чума по свинете, както е било навсякъде в Европа при прехода от имунопрофилактика към охранителни мерки. Проектозаконът предвижда да се създаде фонд Епизотии. Друг ангажимент към ЕК бе изграждането на седемте гранични ветеринарномедицински пункта?- От 1 януари 2007 г. те ще бъдат външни гранични пунктове за ЕС и през тях ще се осъществява вносът и износът на продукти от животински произход от и за общността. Те ще бъдат свързани с електронната система и на всички останали пунктове на външните граници на Евросъюза. Нашата задача бе колкото се може по-бързо да бъдат одобрени от ЕК проектите за тях. Имахме голям проблем с фирма Комфирек, която не си свърши добре работата по подготовката на тръжната документация. В момента са избрани строителите на три от пунктовете - на пристанищата в Бургас, във Варна и на Калотина. Около 70% от средствата са осигурени от ЕС, а останалите са от бюджета на аграрното министерство. Започваме да строим тези три пункта, а за други три - на Гюешево, Златарево и Брегово, строителите ще бъдат определени до октомври. Проектите за тях вече са в ЕК за одобрение. Остава един граничен ветеринарен контролно-пропускателен пункт, който ще строим с бюджетни средства. Той ще е на летище София и до края на годината ще е готов и неговият проект.Искам да отбележа, че във ветеринарните пунктове по границата сме въвели желязна дисциплина. Само за подкуп от по едно евро отстраних от работа пет души. Хванахме ги в нарушение - получили са бакшиш на границата. Дали е било злонамерено или не - няма значение. Те си отидоха. Заканихте се да отнемете лицензи на търговци на зърно?- Контролът е двоен. Той се осъществява и от НВМС, и от Агенцията по зърното и фуражите. Производителите на фураж периодично трябва да дават проби от фуража за анализ за наличие на животински протеини. Изискването е във връзка с разпространението на болестта луда крава. Въпреки че лицензите издава Агенцията по зърното и фуражите, щом не се носят пробите, ние ще предлагаме да се отнемат разрешителните на производителите. Докъде стигна преструктурирането на службата?- Устройственият правилник на НВМС бе публикуван и вече работим по него. Създадохме четири нови дирекции - Държавен ветеринарносанитарен контрол, Граничен ветеринарномедицински контрол, Наука, диагностика и образование и Информационно обслужване. Последната ще контролира всички кланици и преработващи предприятия в страната и ще подава информация на бъдещата Разплащателна агенция. Собствениците на предприятия трябва да знаят, че има график за тяхното преструктуриране и ние ще го спазим. През август и септември ще затворим всички цехове, които не са въвели система НАССР за контрол на т. нар. критични точки. Никой не трябва да си прави илюзии, че няма да бъде затворен на 1 януари 2006-а, ако не отговаря на изискванията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във