Банкеръ Daily

Общество и политика

Увеличават се пътуванията на български граждани в чужбина

Пътуванията на български граждани в чужбина през юни 2019 г. са 717.1 хил., или с 5.9% над регистрираните през юни 2018 година, показват данните на Националния статистически институт.

Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към: Турция - с 15.4%, Румъния - със 7.8%, Гърция - с 6.2%, Германия - с 5.1%, Австрия - с 3%, Република Северна Македония - с 2.9%, Италия - с 2.7%, Испания - с 1.8%, и други. Същевременно намаляват пътуванията на български граждани към: Белгия - със 7.9%, Сърбия - с 1.9%, Руската федерация - с 0.8%, и други.

В сравнение с юни 2018 г. e регистрирано увеличение по всички наблюдавани цели: „други“ - със 7.5%, „почивка и екскурзия“ - с 6%, и „служебна“ - с 2.7%. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през юни 2019 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 41.6%, следвани от тези с цел почивка и екскурзия - 35.6%, и със служебна цел - 22.8% .

През юни 2019 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция - 185.4 хил., Гърция - 134.5 хил., Румъния - 64.5 хил., Република Северна Македония - 50.6 хил., Сърбия - 45.9 хил., Германия - 38.4 хил., Италия - 27.4 хил., Испания - 24 хил., Австрия - 23.4 хил., Франция - 16.4 хиляди.

През юни 2019 г. посещенията на чужденци в България са 1537 хил., или с 0.9% по-малко в сравнение с юни 2018 година. Регистрирано е намаление при пътуванията със следните цели: „служебна“ - с 4.5%, и „почивка и туризъм“ - с 2.5%, докато тези с цел „други“ (вкл. гостувания и транзитни преминавания) се увеличават с 3%. Транзитните преминавания през страната са 22.6% (347.5хил.) от всички посещения на чужденци в България.

От общия брой чужденци, посетили България през юни 2019г., делът на гражданите от Европейския съюз е 55.9%, или с 5.4% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличават се посещенията на граждани от Ирландия - с 11.1%, Испания - с 5.1%, Обединеното кралство - с 4.3%, Унгария - с 0.7%, и други. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Полша - с 13.6%, Германия - с 8.9%, Франция - със 7%, Румъния - с 3.7%, Гърция - с 3.2%, и други. Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ се увеличават с 4.6%, като най-голямо е увеличението на посещенията на граждани от Украйна - с 33.2%. През юни 2019 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия - 50.1%, следвани от посещенията с други цели - 36%, и със служебна цел - 13.9% .

Най-много посещения в България през юни 2019 г. са реализирали гражданите от: Румъния - 252 хил., Гърция - 161.2хил., Турция - 140.8 хил., Германия -123.1хил., Украйна - 123.1 хил., Руската федерация - 108.5 хил., Обединеното кралство - 70.6 хил., Полша - 64.7 хил., Сърбия - 59.5 хил., Република Северна Македония - 43.1 хиляди.

Facebook logo
Бъдете с нас и във