Банкеръ Daily

Общество и политика

Увеличават приема на студенти по енергетика, химия и здравни грижи

Правителството увеличи броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации на България през учебната 2020-2021 г.

Решението идва след постъпили в Министерството на образованието и науката предложения на висши училища за регламентиране на допълнителни места по професионални направления, за които държавата осигурява средства за издръжка на обучението и предвид необходимостта от кадри в определени отрасли.

В направление "Енергетика" местата се увеличават от 500 на 550, а тези в направление "Материали и материалознание" стават 180 вместо 150. Утвърдените места в професионално направление "Химични технологии" се увеличават от 350 на 420, а тези в направление "Здравни грижи" от 1948 стават 2008.

Допълнителният брой по тези професионални направления е разпределен между всички висши училища, които провеждат обучение по тях, с изключение на тези по "Здравни грижи", който ще се отпуснат към Русенския университет "Ангел Кънчев" и Тракийския университет в Стара Загора.

Утвърдените 905 места за субсидирано от държавата обучение по специалността от регулираните професии "Право" стават 845 вместо досегашните 850 места в редовна форма и съответно 60 места в задочна форма на обучение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във