Банкеръ Daily

Общество и политика

Увеличават подкрепата на родителите с цел превенция на изоставянето на деца

Правителството одобри промени в Наредбата за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване на изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция в семейството. Съгласно новите разпоредби дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) ще трябва да предприемат спешни мерки за предотвратяване на изоставянето на непотърсено дете, прието в лечебно заведение, до 24 часа от деня, в който детето е трябвало да бъде изписано. В момента срокът за предприемане на такива действия е 7 дни.

С промените се подобряват и мерките за подкрепа на родителите за реинтеграция на детето в семейството му. Дирекциите „Социално подпомагане“ ще могат служебно да предприемат действия за реинтеграция, непосредствено след настаняване на детето извън семейството му. По досега действащия ред родителите трябва да подадат заявление, че желаят да бъдат предприети такива мерки.

Регламентират се и конкретни мерки за закрила в семейна среда, в зависимост от възможностите на семейството и потребностите на детето, както и конкретни дейности за подкрепа на семейството. С промените ще се подобри и координацията и сътрудничеството между ДСП по настоящ адрес на детето и ДСП по местопребиваване на родителите.

Правителството одобри и промени в Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, чиято цел е да се подобри социалната работа за превенция на изоставянето и за реинтеграция. В Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца също се правят промени. С тях се цели да се гарантира по-високо качество на социалните услуги за деца чрез въвеждане на оценка на професионалната правоспособност на служителите, които работят в тях.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във