Банкеръ Weekly

Общество и политика

УСЛУГИТЕ И ИНДУСТРИЯТА БЕЛЕЖАТ РАСТЕЖ

Брутният вътрешен продукт (БВП) за първото шестмесечие на тази година е нараснал с 5.2% спрямо същия период на 1999 г., изчислиха от Националния статистически институт (НСИ). Положителният резултат се дължи почти изцяло на повишаването на дела на услугите и промишлеността. В същото време аграрният сектор е произвел с 13% по-малко продукция в сравнение с миналата година. Причината за продължаващата криза в земеделието са бавните темпове на преструктуриране в отрасъла. Все още собствеността върху земята е разпокъсана и тя не е притежание на реалните производители.


Увеличението на производството в промишлеността е резултат главно на обезценката на лева и на повишението на международните цени на металите и изкуствените торове, което даде възможност на редица заводи от тежката индустрия да стабилизират финансовото си състояние. Постигнатото през шестмесечието повишаване на производството обаче е твърде крехко и не е ясно какво ще последва при евентуално нов спад на цените на оловото, стоманата, медта и цинка.


Този извод се налага при съпоставянето на ръста на БВП за първото тримесечие на 2000 г. в България с останалите страни, кандидатстващи за членство в Европейския съюз. Средното увеличение на брутния вътрешен продукт е 6%, а по-нисък от нашия е само растежът в Румъния и Словакия. Въпреки това българският БВП на човек от населението е доста по-нисък от този във всички останали страни кандидатки. Покупателната способност на българина е едва 22% от тази в страните от Европейския съюз. За сравнение, един румънец може да купи 27% от това, което потребява средностатистическият европеец.

Facebook logo
Бъдете с нас и във