Банкеръ Weekly

Общество и политика

УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ ВСЕ ОЩЕ СТОЯТ САМО В КРЕДИТНИТЕ ОТДЕЛИ

Член 40 от Закона за банките: Банката обявява

условията по влоговете и кредитите в помещения, до които клиентите

имат достъп.

Вече измина повече от месец, откакто Народното събрание

прие Закона за банките. Въпреки това една обиколка по банковите

салони в столицата показва, че въпросният чл. 40 засега се изпълнява...

само в папките. С изключение на ДСК, която вече обяви изискванията

си към кредитоискателите, макар да не е в класическия смисъл търговска

банка. В почти всички останали кредитни институции условията за

кредитиране могат да се видят все още само в кредитните отдели.

Дори в банки от мащаба на БУЛБАНК и ОББ любезни служители в салоните

обясняват на кредитоискателите, че изискванията на банката могат

да се научат в съответния отдел. Така на потенциалния клиент му

се налага да направи един по-сложен круиз из вътрешността

на търговските банки, за да разбере поне коя от тях какъв вид

кредит му предлага - потребителски, за оборотни средства или дори

инвестиционен. Естествено е, че не всички условия за кредитиране

могат да се представят в удобен за широко потребление

вид. Но за улеснение на клиентите на видно място могат да се изнесат

поне основните изисквания и условия по кредитите, спазвайки текста

в закона така, както е направено с условията по депозитите.

Сегашното офисно предлагане на изискванията

към кредитоискателите навежда на мисълта, че сигурно трябва да

се издаде отделна наредба и по този повод, която да регламентира

минимално необходимите изисквания към афиширането на кредитните

условия - вид на отпусканите кредити, изисквания към обезпеченията,

съответните лихвени проценти, наказателните условия при просрочие

и т.н. Само че не е ясно трябва ли да бъдат потиквани административно

действия, които са естествени за истинската пазарна среда?

Facebook logo
Бъдете с нас и във