Банкеръ Daily

На трудовия пазар

Усилията ще бъдат насочени и към резерва от неактивните лица

Като резултат от сътрудничеството между Министерството на труда и социалната политика и Световната банка е реализираният Проект за социално включване, по който в 66 общини в България са създадени центрове за ранно детско развитие, които предлагат интегрирани социални, здравни и образователни услуги. Служебният вицепремиер и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров и Лесе Мелгард, представител на Световната банка за България, Чехия и Словакия, обсъдиха възможностите за продължаване на отношенията в търсене на иновативни подходи за привличане на икономически неактивни хора на пазара на труда.

От своя страна, Лесе Мелгард изрази готовност подкрепата от страна на Световната банка за развитието на националните политики на страната ни да продължи.

Министър Лазаров е представил реформите, които България е предприела в областта на пазара на труда, социалните услуги и социалното подпомагане. „В момента безработицата у нас е на ниско ниво независимо от кризите в световен и европейски мащаб. Коефициентът на заетост във възрастовата група 20-64 г. е 75 на сто и е близък до целите, които сме си поставили“, е посочил министър Лазаров.

Като предизвикателства пред пазара на труда той очерта недостатъчния дял на младежи, които са включени в заетост, образование или обучение. Поради тази причина насърчаването на младежката заетост е приоритет в Програмата „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027 г.). Със 735 млн. лв. по нея ще се финансират дейности за улесняване на прехода от образование към заетост, включване на безработни младежи в стажове и обучения на работното място, както и за подобряване на техните умения, компетентности и професионална квалификация. По първите схеми от Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027 г.) ще бъде осигурена заетост за не по-малко от 50 000 души. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във