Банкеръ Weekly

Общество и политика

УНИКРЕДИТО ИТАЛИАНО ИСКА БУЛБАНК И ОББ

Главният изпълнителен директор на банковата групировка УниКредито Италиано Алесандро Профумо посети България тази седмица. Срещите му преминаха главно в обсъждане на офертите, които италианската групировка направи за покупката на ОББ и на БУЛБАНК. Въпреки натоварената си програма г-н Профумо се съгласи да отговори писмено на няколко въпроса на в.БАНКЕРЪ. В четвъртък вечерта от УниКредито Италиано уточниха, че на въпросите отговаря не г-н Профумо, а самата групировка.

Какво предизвика интереса на УниКредито Италиано към ОББ?


- УниКредито Италиано (Уникредит) разглежда с все по-нарастващ интерес възможностите за придобиване на дялови участия в Централна и Източна Европа, които ние наричаме Нова Европа). Там има голям потенциал за растеж и не се предлага много широк кръг от банкови продукти.


Уникредит вече присъства в Централна Европа, тъй като придоби контролния пакет акции от Пекао Банк С.А. - най-голямата банка в Полша и в региона. Групата притежава и по-малки портфейли в няколко други банки - Си Ар Ти Ес Загреб (CRTS Zagreb dd) в Хърватска, Пол'нобанка (Pol'nobanka) в Словакия и Хърватска Банка Мостар (Hrvatska Banka dd Mostar) в Босна и Херцеговина.


Тази предистория на групата ясно демонстрира, че пазар като България представлява голям интерес за Уникредит поради икономическата и политическа стабилност в страната и огромния й потенциал за растеж. В рамките на този пазар ОББ предоставя чудесна възможност за навлизане в българския банков сектор.

Можете ли да дадете повече подробности по офертата си за ОББ? Каква цена предложихте за акциите?


- Като се има предвид конкурентната среда, не е възможно да бъдат разкрити подробности от нашата офертата, включително цената, която предлагаме, тъй като продаващите акционери все още не са взели крайното си решение за започване на преговори, с който и да е от потенциалните купувачи.

Какво дялово участие желаете да придобиете?


- Обичайната политика на Уникредит е да придобива максимално участие в капитала на дружеството, което купува. Разбира се това зависи от предоставените възможности по сделката и подлежи на договаряне с акционерите, продаващи дела си.

Ако ОББ стане собственост на Уникредит ще се промени ли досегашната й политика?


- Ако бъдем избрани за стратегически инвеститор в ОББ, смятаме, че сме в състояние да окажем ценна помощ за развитието на банката с уникалния си опит и умения на стратегическо и оперативно ниво.


Партньорството между Уникредит и ОББ е в състояние да повиши качеството и да разнообрази спектъра на предлаганите от българската банка продукти и услуги и също така да допринесе за подобряването на международния й профил. По-конкретно, Уникредит ще насочи своето внимание към по-нататъшното развитие на банкирането на дребно и също така на банковите услуги за малки и средни предприятия, тъй като този пазар тепърва ще се разраства.


Уникредит може да осигури ноу-хау, което да оптимизира управлението на кредитния риск. Планираме също да предложим разнообразни продукти в областта на управлението на активи, с оглед на потенциалните дългосрочни перспективи на българския спестовен сектор.


Нашата банка ще подкрепи разрастването на ОББ както в България, така и на външни пазари, при положение че се открият такива възможности.

Възнамерявате ли да въведете Надзорен съвет в ОББ, ако я придобиете?


- В случай че спечели ОББ, Уникредит възнамерява да участва в избора на Надзорен съвет на банката.

Ще смените ли някои от изпълнителните директори на българската банка - Стилян Вътев, Радка Тончева и Дъглас Драйдън?


- По-принцип Уникредит смята, че само силен местен мениджмънт е в състояние да създаде такива условия, които доведоха ОББ до сегашното й стабилно положение. Ние ще подкрепим мениджмънта на ОББ от гледна точка на стратегически насоки, техническа помощ и трансфер на ноу-хау, и ще разчитаме на него за постигането на договорените бизнес цели.

Ще запазите ли интереса си и към БУЛБАНК при положение, че станете собственици на ОББ? И ако закупите двете банки ще ги обедините ли?


- Уникредит възнамерява да изиграе ключова роля в процеса на консолидация на банковия сектор в България. В момента съществуват различни възможности за навлизане в българския банков сектор и нашата банка ще се опита да намери решение, което е максимално ефективното за нея.

Facebook logo
Бъдете с нас и във