Банкеръ Weekly

Общество и политика

УЛЕСНЯВА СЕ ПРИВАТИЗАЦИЯТА С БРЕЙДИ ОБЛИГАЦИИ

След приемането на новата наредба на Министерския съвет за реда за участие в раздържавяването чрез брейди облигации книжата по външния дълг на страната отново стават атрактивен инструмент за заплащане при приватизационни сделки. За първи път тяхната замяна срещу държавна собственост разреши служебното правителство на Ренета Инджова. Последната наредба, регламентираща използването им в приватизацията, датира от края на 1996 година.


Всъщност при приватизационни сделки може да се плаща само с две от трите емисии български брейдита. Облигациите DISK's се заменят срещу акции и дялове от държавни предприятия по номинал. Срещу 250 000 щ. долара от тях се получават 250 000 щ. долара държавна собственост по договорената цена на предприятието. С тези облигации може да се плати до 50% от стойността на дружеството. Облигациите FLIRB's се зачитат с 50% отстъпка от номинала. Това значи, че срещу книга с номинална стойност 250 000 щ. долара се получава собственост за 125 000 щ. долара. Разликата идва от това, че на международния пазар DISK's винаги са били по-скъпи от FLIRB's. С брейдита от типа FLIRB's могат да се платят до 75% от цената на дружеството. Досега тази квота беше 50 процента. Облигациите от класа IAB и сега не могат да се разменят срещу държавна собственост.


Преди две седмици финансовият министър Муравей Радев каза, че ще предложи увеличение на отстъпката, с която брейдитата участват в приватизационни сделки. Но за подобна стъпка е необходимо допълнително споразумение с кредиторите от Лондонския клуб. Вероятно то ще бъде постигнато, тъй като предложението на Радев е в интерес както на държателите, така и на търговците на книжа по българския външен дълг.


Най-важните облекчения в новата наредба на правителството са свързани със задълженията на инвеститорите, които плащат с брейдита при приватизационните сделки. Досега те не можеха в продължение на четири години да репатрират печалбата си от закупените от тях предприятия и не можеха да продават или ликвидират дружеството 10 години. Тези ограничения отпадат и инвеститорите ще се съобразяват само с клаузите на приватизационния договор. Така бе наложен принципът на равнопоставеност между тези, които използват при раздържавяването книжа по българския вътрешен дълг (облигации по ЗУНК и няколко министерски постановления), и лицата, които плащат с брейди облигации. Натрупаните до момента на плащането лихви по брейди книжата ще се признават като част от плащането в брой.


Освен това, благодарение на въвеждането на Валутния борд, плащането с брейди книжа ще се признава в български левове по фиксинга на БНБ на датата на извършването му. Досега облигациите се отчитаха по средния курс на БНБ през последните шест месеца. В условията на висока инфлация през първата половина на 1997 г. това условие объркваше инвеститорите.


В новата наредба се въвежда и по-ясна процедура за реда на плащане с брейди облигации. Първо, купувачът трябва да удостовери пред БНБ, че е собственик на книжата и че те не са утежнени със залози, ипотеки или опции. След това ги превежда по сметка на Централната банка, която до три дни уведомява за това Министерството на финансите. От своя страна МФ намалява счетоводно размера на държавния дълг със стойността на падежираните книжа. Така ще се избегне съществуващия в момента парадокс, нито финансовото ведомство, нито Централната банка да могат да предоставят информация брейди книжа от какъв вид и за каква сума са изчистени при приватизацията.


Както и досега, с книжа по външния дълг не могат да се плащат задължения към Агенцията за приватизация по неустойки и инвестиционни ангажименти, дялове и акции от общински предприятия и акции на дружества, търгувани на фондовата борса.


След като вече имат подобен режим на ползване, различните дългови финансови инструменти, които могат да се заменят за държавна собственост, ще се конкурират предимно по цената си. Почти еднаква е изгодата от използването на левови ЗУНК-ове (чиито актуални цени на продажба са 700-850 лв. на 1000 лв. номинал), валутни ЗУНК (с актуални цени на продажба 69-75 щ. долара на 100 щ. долара номинал) и DISK's (с актуални цени на продажба 74.8-75.0 щ. долара на 100 щ. долара номинал). Има обаче една особеност - ако български инвеститор реши да си купи брейди облигации, ще плати значителни комисиони. Освен това те се търгуват на международния пазар на суми, кратни на 250 000 щ. долара. Извън играта засега остават облигациите FLIRB's. Те се търгуват на цена от около 59.5 щ. долара на 100 щ. долара номинал, при което за инвеститора е по-изгодно да плаща в брой.

Facebook logo
Бъдете с нас и във