Банкеръ Weekly

Общество и политика

Училищата вземат пари срещу оценки

Изглежда, че колкото по-дълго депутатите бавят приемането на новия Закон за предучилищното и училищното образование, толкова повече отделни пасажи от него придобиват абсурден вид и тоталитарен блясък. Същото твърдение вероятно ще е в сила и за новите държавни образователни стандарти. Очертава се двата нормативни акта да затвърдят абсолютния контрол на едно лице (в случая образователния министър Сергей Игнатов) върху цялата система от училища и детски градини. В законодателния текст, претендиращ за иновативност, качество и активно ангажиране на неправителствените организации, бизнеса и гражданите, всъщност са заложени тежки глоби за родителите при неизпълнение на партийната повеля.


Децата се разглеждат


под микроскоп като материал

nbsp;


за постигане на користни цели, без умните глави от образователното ведомство да се интересуват от индивидуалното им развитие, потенциала и предпочитанията им. Буди недоумение, че образователната ни система дори не е вкарана в пожелателна финансова рамка. Под преструктуриране, за което са предвидени десетки милиони левове, явно се разбира закриването на неизгодните за държавата училища. А плановете уж бяха законът (забавил се повече от година) да е полезен с модерните си идеи за реорганизация на гимназиалното образование, за държавно финансиране за частните училища и за създаване на обществени съвети, съставени от родители, бизнес и общини, които да контролират практическата му реализация.


Ние сме първите, които включиха родителите в системата на образованието. Те са отговорни за децата си и знаят най-добре какво е най-добро за тях, подхвърли небрежно в един сутрешен блок заместник-министърът на образованието Милена Дамянова. След което заяви, че санкциите за родители, които спират четиригодишните си малчугани да ходят в задължителните предучилищни паралелки, ще се използват само като крайна мярка. Един вид излиза, че родителите са включени в играта само за да бъдат финансови донори, плащащи глоби заради правото си да изразят мнение как да отглеждат синовете и дъщерите си.


Неотдавна от Националната мрежа на родителите изразиха основателна тревога, че и с новия закон образованието в България ще запази тоталитарното си статукво, а българските деца ще продължат да страдат от нечовешката, потъпкваща достойнството им образователна система, напомняща по-скоро репресивен апарат, отколкото институция, спомагаща за развитието им като свободни и ерудирани личности. Странно как децентрализацията и автономията се изразяват в на практика неограничените правомощия на ресорния министър. Той


ще контролира всички органи

nbsp;


в системата, ще назначава служители в регионалните инспекторати, ще одобрява учебници и програми, ще дава или отказва регистрация на частните училища и градини. Абсолютно безпрецедентно за целия цивилизован свят само нашата държава въвежда задължително посещаване на институция за обществено отглеждане и възпитание на деца на четиригодишна възраст.


Не на последно място, министърът сам ще определя и държавните образователни стандарти. Те ще бъдат административно разписани след приемането на закона. И именно в тях се съдържат всички аспекти на образователния процес, включително и финансирането. Което от своя страна предизвиква въпроса защо ни е нов закон, след като с него не се решава почти нищо? Желаещите да отворят частно училище ще бъдат обременени от тежки процедури по регистрация и ще са принудени да правят огромни инвестиции, след които да се надяват на благоволението от образователния министър. Хубаво е, че от 2016-а частните училища ще получават бюджетна субсидия, колкото е издръжката на един ученик в държавно школо. Но парите пак ще бъдат спускани и разпределяни отгоре без прякото участие на родителите, което си е малко по-съвременна форма на контрол. Общественият съвет с родителско участие, създаващ се със закона, по-скоро ще има представителна функция, отколкото реални правомощия. От Министерството на образованието например посочиха, че чрез анкети сред родителите и учениците ще се оценяват работата и компетентността на учителите. Но какво от това? Атестациите пак ще се правят от външни комисии, тяхно ще е крайното решение дали един некадърен или блестящ, но строг даскал да бъде уволнен. Друг е въпросът, че изгонени от образователната система едва ли ще има, защото учителите станаха кът заради мизерното заплащане.


Образователният купон ще стане още по-шумен с планираното въвеждане на


нова система за атестация и финансиране

nbsp;


на учебните заведения. Тя вероятно ще влезе в употреба още от 2013-2014 г. с последваща корекция на сега съществуващите образователни стандарти. В нея се предвижда училищата да получават оценки за качество по петстепенна скала, подобна на хотелите. Дано само класните стаи да не бъдат оборудвани с луксозни легла и матраци - тогава учениците съвсем ще заспят. Едно училище ще получава повече пари, ако успехът на учениците му от матурите и външните оценявания е висок. Всъщност, дори ако възпитаниците имат някакъв напредък спрямо миналата година, директорът пак ще може да иска допълнителни средства. Планира се той сам да решава как да ги изразходват - за бонуси към учителските заплати или за модернизация и оборудване. По този начин трябва да се поощрят школата, успели да накарат децата си да залягат над учебниците. Реализацията на подобна схема обаче е белязана от немалка доза порочност. Очевидно преподавателите ще бъдат заинтересувани да пишат по-високи оценки, чрез които да увеличават доходите си. Така освен по процент неграмотни ученици току-виж сме се оказали европейски лидери и по високи оценки.


Бонусите ще зависят и от външните инспекции, както и от неизвинените отсъствия. Но тепърва се мисли как да изглежда и какви функции да изпълнява бъдещият инспекторат. А отсъствията пък съвсем не са фактор, свързан с качеството на образованието. В същото време училищата, в които резултатите падат, ще взимат пари, за да въвеждат допълнителни часове, летни занимални и други методи за повишаване на успеха. Тоест, ако един директор иска да развие учебната програма, а няма пари, трябва да накара учителите си да пишат двойки, за да усвои допълнителни средства. И това ако не е добър стимул...


Просветното министерство смята също така да разреши на училищата да въведат собствени правила за разпределяне на стипендиите като друга мярка да се стимулират учениците да изкарват по-висок успех. Ръководствата им ще може да избират дали да увеличат размера на парите, давани на най-добрите ученици, или да повишат паричните стимули за участия в олимпиади и състезания.


Трябва да разграничим бележкарите от наистина мотивираните да учат. Учениците, които участват на състезания и олимпиади и така издигат престижа на съответното учебно заведение, заслужават допълнителни стимули, казва директорът на столичното 23-о училище Нина Чанева. Сега всички випускници с успех над 5.50 взимат по 21 лв. на месец, колкото е и размерът на социалната стипендия. Но по логиката на Чанева отличниците ще излязат бележкари, ако не искат да ходят по олимпиади.


nbsp;


nbsp;


Два милиона лева за бягащи ученициМинистерството на образованието е готово да пръсне на вятъра едни 2 млн. лв., само за да разбере защо учениците бягат от час. Към 958 000 лв. от парите на данъкоплатците ще бъдат раздадени на 209 училища от страната, кандидатствали по програма Без отсъствие. Най-много - 50 760 лв., ще получи СОУ Христо Смирненски в Стара Загора, едноименното школо в Нова Загора ще вземе 45 060 лв., а шуменската професионална гимназия по механотехника Христо Ботев е одобрена за финансиране с 37 020 лева. На фона на тези суми гимназията с преподаване на чужди езици Васил Карагьозов в Ямбол ще бъде зарадвана с едва 60 лв., а други пет учебни заведения ще забогатеят с по 120 лева.Със силно вариращите суми директорите и учителските колективи ще анализират причините за бягствата на възпитаниците си в периода от 15 септември 2011-а до 27 април 2012 година. Те трябва да разработват и изпълняват собствени програми за намаляване на отсъствията и да вземат мерки, с които да намалят броя на преждевременно отпадащите от класовете. Намеренията са програмата да намали броя и на некоректно отразените и спестени отсъствия. Родителите на децата с лоши оценки в риск от отпадане е необходимо също да участват.Общият бюджет на Без отсъствие е 2 млн. лв., но досега половината от средствата не са усвоени, тъй като програмата е нова и непопулярна сред училищните директори. Проектите се финансират спрямо броя на бележките, които дирекциите за социално подпомагане издават на ученици с повече от пет неизвинени отсъствия за месец.Заради делегираните бюджети, според които парите зависят от броя ученици, в много училища контролът е напълно занижен. Отсъствия се подминават, учениците се гледат като писани яйца, а степените на поведение отдавна бяха премахнати.
Facebook logo
Бъдете с нас и във