Банкеръ Weekly

Общество и политика

ТЪРСИМ ХОРА, КОИТО ИМАТ РЪЦЕ, МРЪСНИ ОТ РАБОТА, А НЕ ПОРТФЕЙЛИ С МРЪСНИ ПАРИ

Г-н Бауер, как преценявате финансовото положение в България и условията за работа на чуждестранните банки?


- Засега макроикономическата обстановка изглежда солидно, друг е въпросът доколко наистина е така. Искам да призная, че не прекарвам много време в размишления за финансовото и макроикономическото положение на страната. Нашата организация е ориентирана най-вече към своите клиенти и затова повече ни интересуват конкретните параметри във всяка сделка, които те предлагат.


Ние не сме универсална търговска банка и продължаваме да работим със собствени средства, не набираме депозити и не смятаме да правим това в близко бъдеще. Нашата цел е да имаме неколкостотин, а не няколко хиляди клиенти. Ако мога да се изразя образно, ние сме котка от една по-различна порода.


Искам да отбележа, че България предлага на всички, които имат знания, опит и умения в банкирането, отлични условия за работа.


Каква е разликата между българските и американските условия за кредитиране на дребните и средните предприятия?


- Наистина различията са значителни, защото американската финансова система е огромна, силно развита, много сложна и всеобхватна. Следващата съществена разлика е какво се разбира тук и в САЩ под дребен и среден бизнес.


Например, ако едно обикновено американско семейство пожелае да започне някакъв семеен бизнес, то много лесно може да получи заем от 100 000 щ. долара чрез ипотекиране на свой имот за срок от 20 години. Лихвата по този кредит няма да надвишава 10 процента годишно. Засега в България подобни заеми изобщо не се отпускат.


От друга страна, в САЩ не можеш просто така да влезеш в една банка и да излезеш от нея, с пълен куфар пари, само защото единият от шефовете ти е братовчед. Това е един от недостатъците на североамериканската система.


Разбира се, навсякъде по света е трудно да се получи заем, това важи не само за САЩ, но и за Западна Европа.


С какви активни операции Българо-американската кредитна банка смята да изчисти миналогодишните си балансови загуби?


- Не желая да се впускам в подробен анализ, тъй като нашата банка всъщност е достатъчно печеливша, въпреки отрицателния финансов резултат за 1997 година. Или, както е прието да се говори на Балканите - нищо не е така просто, както изглежда на пръв поглед.


Върху какви проекти работите сега и какъв кръг инвеститори ще привличате занапред?


- Смятаме да привлечем на своя страна един не много голям кръг от сериозни бизнесгении, които в бъдеще ще станат наши постоянни партньори, и обратното - ние ще останем завинаги техни партньори.


Преценката ни за останалите клиенти не е толкова аналитична, колкото психологична, и взема под внимание техния характер и техните бизнеспланове. Желаем да работим с хора, които имат мръсни ръце, а не мръсни пари.


Съществен елемент от нашата дейност са сделките, които включват финансиране срещу придобиване на дялово участие в кредитираната фирма, а също така и работническо-мениджърската приватизация. И когато инвестираме чрез дялово участие, фондът е този, който купува акции във финансираното предприятие, а банката само отпуска парите. Така че ние правим нещата с двете си ръце.


Колкото до освобождаването от тези активи, мисля, че засега то е невъзможно, но се надяваме че когато заработи фондовата борса, това ще бъде много по-лесно. Стараем се винаги да работим с истинските ръководители на фирмите и занапред няма да приемаме сериозно политическите звезди, назначени пряко от София.


Следващият аспект от нашия бизнес е привличането на допълнителни средства в банката и представяне на България пред чуждестранни инвеститори. Тук работим вече шест години с персонал от тридесет души и знаем за страната много повече, отколкото средната мечка, която слиза неподготвена от самолета на летище София, за да прави бизнес. За нас е важно доверието на чуждестранните инвеститори, които идват в България убедени, че ние вече можем да преценяваме и техните контрагенти.


Вярвате ли, че чуждестранните инвеститори имат интерес да дойдат в България и при какви условия?


- Американските инвеститори проявяват интерес и любопитство към България, но не смятат, че тя е нещо повече от многото други добри места по света, където биха могли да вложат парите си. Американските инвеститори, специализирани във финансовите услуги, имат дори още по-избирателно отношение.


Ако една американска компания реши да напусне САЩ, тя има избор да тръгне на изток към Европа или на запад към Азия. Ако изберат Европа, американците разбират Западна Европа и едва след това Източна. А в Източна Европа България, за съжаление, все още стои на опашката. И опасността това да продължи е много голяма, независимо от броя на пътуванията на вашите политици до САЩ, защото чуждестранните инвеститори желаят да видят изпълнено в реалността това, което им се предлага. Не искам да кажа, че от тези пътувания няма никаква полза. Най-малкото те помагат на американците да разберат по-добре промените в България - и освен това имат и екологичен ефект - дават своя принос в глобалното затопляне на климата, но едва ли ще спомогнат за привличането на повече американски финансови инжекции.


Това е тъжно, защото в България наистина има какво да се прави, но нали човек все пак трябва да играе с картите, които са му се паднали.


Смятате ли, че цената на банковите кредити, които отпускате, е посилна и привлекателна за българските инвеститори?


- Цената на кредитите е много интересен проблем и неговото разбиране е от голяма полза. Вчера позвъних в Лондон на познат финансист и той ми каза, че неговата банка може да заеме 1 млн. щ. долара при лихва, по-висока с 600-700 точки над LIBOR-а. А само преди месец украинското правителство получи заем при годишна лихва 16 на сто. Заключението на повечето лондонски банкери е, че България може да заеме от Острова долари при лихва около 20 процента.


Разбирам, че много хора в България са обидени, че не могат да ползват банкови кредити с цена като в Западна Европа. Затова искам да им кажа, че никой не може да знае какви са в момента реалните лихвени нива, преди това да е наредил пазарът за фондове. Той е една машина за гласуване, от която се разбира кой, на каква цена и при какви условия може да ползва заем.


За мен има две категории български бизнесмени. Първата може да си позволи да плаща пазарната лихва, защото бизнесът й процъфтява и създава толкова нови средства. Във втората група са безнадеждните случаи, за които е повече от сигурно, че ще се провалят, и изобщо не бива да им се дават никакви пари.


За мен нивото на ОЛП в България е една от най-големите фикции на тукашната финансово-икономическа система, съжителстваща с много налични пари. Например в САЩ, ако някои пожелае да си купи хотел, той планира да го изплати за срок от 20 години. Но повечето от приватизираните в България хотели са толкова привлекателни, че купувачите им гарантират тяхното изплащане само за 5 години. За тях е безразлично дали ще получат банков кредит при лихва 14, 17 или 20 процента. Важно е, че стават богати след 5-6 или 7 години.


А достатъчни ли са гаранциите, които българските заемоискатели ви предлагат?


- За нас те са достатъчни. Основното правило в банковото дело е заем да не се дава на човек, който действително има нужда от пари. Ако то се спазва, проблеми няма.

Facebook logo
Бъдете с нас и във