Банкеръ Weekly

Общество и политика

ТЪРЖИЩАТА ТРЯБВА ДА ГАРАНТИРАТ СПРАВЕДЛИВА ЦЕНА

Преди да се създаде Комисията по ценните книжа (SEC), в САЩ са съществували саморегулиращи се организации - най-вече това са били борсите. Когато през 1934 г. е създадена комисията, този акт е оценен като доста противоречива стъпка на президента Рузвелт. Дотогава пазарът се е регулирал сам и е бил свободен от интервенцията на федералните власти. Много силни са били опасенията, че ако се позволи намеса на държавата, това ще промени характера на пазара и тази промяна ще бъде в отрицателна посока. Когато Конгресът разглежда създаването на Комисията по ценните книжа, президентът на Нюйоркската фондова борса заявява, че ако се създаде комисията, то Уолстрийт ще се превърне в свърталище на духове. Този възглед бил споделян от много хора по това време, доста от влиятелните вестници също задавали въпроса защо е нужна подобна намеса от страна на федералните власти. Всъщност решението е взето по времето на Голямата депресия, в условията на високо ниво на безработицата, и е съществувало усещането, че Уолстрийт е провокирал депресията. Това е бил мотивът да се установи контрол върху пазара. Една от първите задачи на комисията е била да установи контрол над самодейните организации. Процесът започва с регистрация. Всяка саморегулираща се организация - на първо време борсите, е трябвало да се регистрират в комисията, като представят баланс, правила и начин на работа и да се съобразят с изискването евентуалните промени в регламента на тяхната дейност да бъдат представени първо на комисията за одобрение. Новите предложения се публикуват от комисията, за да бъдат публично обсъдени, и одобряването се прави 30 дни след публикацията. Комисията има възможност да се произнася и по дисциплинарни въпроси в саморегулиращите се организации. Комисията разглежда въпроси от рода на отказ на услуги или на членство и други подобни. Ние не само трябва да проучим документите, които ще ни бъдат представени, но и да направим наше собствено разследване. Ние можем да намалим дадено наказание или да го отменим и да препоръчаме на дадената организация какви да бъдат по-нататъшните й действия. Нашето решение може да бъде оспорено във федералните съдилища. Комисията редовно проверява дейността на саморегулиращите се организации и редовно изпраща служители да установят дали организацията работи според одобрените правила. След края на всяка проверка те изготвят писмен доклад. Той показва слабостите и недостатъците в дейността на саморегулиращата се организация и дава препоръки за подобряване на работата. Ако дадено действие представлява нарушение на закона, комисията е тази, която сезира съда. Това не се случва много често, но все пак се случва. Контролът естествено оскъпява процеса, той струва пари и време.


Едно от най-важните условия да се продават акциите е да имате достъп до вярна информация за компанията и за пазара. Друго важно условие е да продадете дадена ценна книга на онзи пазар, на който към вас ще се отнасят справедливо. Двете неща са свързани. Системата от регулации създава баланса между участниците на пазара и гарантира осигуряването на справедливата цена. Такъв пазар ще има успех.

Facebook logo
Бъдете с нас и във