Банкеръ Weekly

Общество и политика

ТУРИСТИЧЕСКИЯТ КАРНЕТ - НЕЩО КАТО НИЩО

Преодоляването на шенгенската преграда за пътуващите в чужбина освен с визовите неволи е свързана и с големи главоболия около сключването на задължителната медицинска застраховка - Помощ при пътуване. Тя е задължително условие при издаването на виза и важи за всички страни от ЕС, с изключение на Англия и Швеция, които не участват в шенгенското споразумение. Именно с купуването на застрахователна полица са свързани голяма част от главоболията на българина. Право да продават този вид застраховка имат 14 дружества у нас. Но на застрахователния пазар редом с лицензираните продукти - Медицински разноски в чужбина и Помощ при пътуване, се появи нещо ново като услуга, което определено не е застраховка, но се продава от застрахователни посредници, а освен това покрива рисковете, които се обезпечават с изброените по-горе застраховки. Въпросният феномен се нарича туристически карнет.


Карнетът не е застраховка, но покрива изцяло обезщетенията, които дава медицинската застраховка - разноски за лечение в чужбина вследствие на злополука или акутно заболяване, лекарства, транспорт и т.н. Все пак какво е туристическият карнет? Неговите продавачи и посолствата, които го приемат, са категорични, че не е застраховка и в същото време го препоръчват вместо задължителната застраховка. Карнетът и на външен вид страшно прилича на медицинските застрахователни полици. Нещото, което не е застраховка (както постоянно твърдят продавачите на карнета), не може да конкурира застрахователната полица и да изяжда хляба на лицензираните застрахователни компании у нас, ако някой не толерира продажбата му. Този някой засега са посолствата на Австрия и Германия у нас. Въпросните дипломатически мисии са обявили, че предпочитат вместо застраховките, издадени от български компании при кандидатстване за виза, да им се представя туристически карнет. За случаите, когато българите пътуват за тези две страни по покана на друг българин, наличието на подобен карнет е задължително. Защо тези две посолства предпочитат туристическия карнет? Той се издава въз основа на извънредни споразумения между Международния алианс по туризъм (AIT) и правителствата на Германия и Австрия. На въпроса защо не признават застрахователните полици на лицензираните у нас застрахователни компании от двете посолства не дадоха приемлив отговор. Но са категорични, че не нарушават по никакъв начин българското законодателство, още повече че карнетите се продават от лицензирани брокери, което значи законно. Тази логика, приложена по отношение на карнетите, обаче е спорна.


В България туристически карнети се продават от две лицензирани брокерски дружества - СУАБ-СБА и Шипка 6. И двете компании са собственост на Съюза на българските автомобилисти, който е страна по международното споразумение. Според служители на СБА въпросните карнети се продават от около две-три години и естествено това става срещу някаква комисиона. Малко странно е, че съюзът на автомобилистите е акционер в застрахователна компания - Булстрад, но чрез продажбата на карнетите подяжда бизнеса му. Друг интересен момент е, че въпросните брокери успоредно със застрахователните продукти продават и карнетите. В застрахователния закон на посредниците не е забранено да извършват друга търговска дейност, но продажбата на туристическите карнети дублира пряката им дейност. След подобни обвинения застрахователна компания Юнитер цяла година не може да си върне отнетия лиценз.


Друг интересен момент е, че туристическият карнет е уж предназначен само за членове на СБА, но всъщност е задължителен за всички, които пътуват към Австрия и Германия. Прави впечатление, че в официалната декларация, съпътстваща карнета, присъстват само задължения към застрахованите, а никъде не се споменават някакви техни права. Друг, заслужаващ внимание момент е, че наличието на туристическия карнет е задължително при кандидатстване за виза, но той не гарантира нейното получаване. В случай че даден клиент си е купил туристически карнет, а не получава виза, застрахователният брокер му връща 80% от стойността на карнета. Тука идва и въпросът за цената на карнетите и медицинските застраховки, както и кой печели и кой губи от продажбата на въпросните полици. Цената на застраховката за две седмици в Австрия например е 7 щ. долара (или 16.10 лева), а цената на карнета за същото време възлиза на 165 лева. Половината от тази сума е гаранция, която притежателят на карнета получава обратно при завръщането си от чужбина. Все пак ефективната цена на туристическия карнет е 85 лв. плюс комисионите за обслужване, които събира брокерът. Разликата в цената е повече от очевидна и от това безспорно губят както клиентите, пътуващи в чужбина, така и застрахователите и държавата. Всяка застрахователна премия се облага още при постъпването в самата компания. Но по-голямата част от премията по карнетите отива в чужбина при чуждестранните партньори на СБА. У нас остава незначителна сума от премията, която се облага с данък по ред, различен от този за застрахователите.


Този факт създава неравнопоставеност и съответно напрежение на пазара. Хората, предлагащи тези услуги, са сезирали Министерството на външните работи, но няма отговор на техните жалби, твърдят застрахователни мениджъри. Преди година за случая е сезирана и Дирекцията за застрахователен надзор, но и тя не е огласила каквото и да е становище. Преди месец в надзорното ведомство е постъпило ново оплакване от застрахователни компании за налагания двоен стандарт при продажбата на медицински застраховки и нелоялната конкуренция от страна на СБА. Този път отговор ще има, твърди пред в.БАНКЕРЪ новият шеф на ДЗН Таня Чонкова. - Запознати сме със случая, в момента извършваме проверки и най-вероятно до няколко дни ще имаме и становище по въпроса.


Що се отнася до СБА, неговият председател Георги Янакиев беше изненадан как с прилагането на едно международно споразумение може да се наруши българското законодателство. Все пак пред БАНКЕРЪ той заяви, че ако се установи някакво отклонение, СБА своевременно ще преведе дейността си в съгласие с изискванията на българското законодателство. Брокерите в случая остават невинните жертви. От една страна, те съвестно си вършат работата си като застрахователни посредници, а от друга - изпълняват поетите от техния собственик ангажименти по международни споразумения. Вероятно е необходимо да се формира единно становище за правния и финансов статут на туристическия карнет и ако има закононарушения, те да бъдат отстранени.

Facebook logo
Бъдете с нас и във