Банкеръ Weekly

Общество и политика

ТЪРГОВИЯТА СЕ ЦЕНТРАЛИЗИРА НА БОРСАТА

Падналата забраната за търговия с акциите на приватизационните фондове стана причината за бързи промени в Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества. Новите текстове са оформени като проектозакон за изменение на Закона за ценните книжа. На обсъждането им в Икономическата комисия на парламента присъстваха главният съветник на Министерския съвет Георги Прохаски и председателят на Комисията по ценните книжа и фондовите борси доцент Радослав Цончев. Депутатите единодушно застанаха зад предложените промени. Очаква се те да бъдат приети спешно от Народното събрание и да влязат в сила до средата на април.


Всички публични дружества ще са задължени да имат безналични ценни книжа и ако искат акциите им да се търгуват, в уставите им не бива да има ограничения или условия за това. По този начин на практика се отменя винкулацията на акциите. Същевременно обаче се дава сериозна гаранция и за запазване на пропорционалното участие на дребните акционери. Така например решението за вдигане на капитала на дружествата ще се взима при квалифицирано мнозинство от три четвърти, ако на събранието са представени най-малко 75% от капитала.


Всички публични дружества ще бъдат задължени в едномесечен срок от влизането на закона в сила да регистрират емисиите си в Централния депозитар. Там ще се водят и книгите на акционерите.


Правомощията на Комисията по ценните книжа се разширяват и тя вече ще контролира и организираните извънборсови пазари на ценни книжа. Предвидени са и текстове, които за пръв път дават дефиниция на извънборсовия пазар и неговата дейност. Той е определен като единна система за неприсъствена търговия. За организирането на извънборсов пазар ще се иска разрешение от Комисията по ценните книжа и фондовите борси. Изискванията ще са той да осигурява равен достъп за приемане на ценни книжа, за извършване на търговия и за разкриване на информация. За извънборсовия пазар няма да важат изискванията към борсата най-малко две трети от капитала й да се притежава от банки и други финансови дружества. Няма да се изисква и изграждането на клирингова система, която да гарантира разплащанията по сделките. За ценните книжа на извънборсовия пазар няма да е необходим и проспект.


При липсата на сериозни изисквания за паричен капитал новата нормативна база дава възможност на широк кръг организации да се опитат да изградят компютърна мрежа за търговия. Имайки предвид ниските разходи за поддържането на една такава система, кандидати сигурно няма да липсват. Отсега се знае, че е готова системата на Софийска фондова борса Капиталов пазар. Дружеството има насрочено общо събрание на 31 март, където най-вероятно ще се обсъди и подаването на документи за получаването на съответния лиценз от Комисията по ценните книжа и фондовите борси. При всички случаи шансове за успех ще има този, който успее да привлече най-активните играчи на пазара, които са не повече от пет-шест.


В предлаганите промени за първи път се дава и определение на публично дружество. Изискванията са то да е създадено чрез публично предлагане на акции. Другият вариант е акциите да са приети за търговия на борсата или на извънборсов пазар. Дадено дружество е публично и ако има най-малко 50 акционери, които притежават поне 10% от капитала. Всички фирми, които отговарят на тези условия и не са се регистрирали като емитенти в Комисията по ценните книжа и фондовите борси, ще трябва да направят това в срок от две седмици след влизането на закона в сила.


Депутатите се усъмниха единствено да не би борсовата ни търговия да е прекалено скъпа. В момента посредниците взимат комисиона от около 2%, борсата прибира 0.2%, а Централният депозитар прехвърля собствеността срещу 200 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във