Банкеръ Weekly

Общество и политика

ТЪРГОВИЯТА С АКЦИИ ИЗЛЕЗЕ ИЗВЪН ЗАКОНА

Опити за нарушаване на закона не липсваха още в началото на първата вълна на масовата приватизация. Тогава хора, разполагащи с личните данни на правоимащи, се опитваха - кога успешно, кога неуспешно, да придобият инвестиционни бонове и да ги насочат към определени приватизационни фондове. Повечето от тези набези бяха направени в малките градове и селата, обикновено с помощта на местната администрация. Естествено за жертви се избираха главно по-възрастни хора.


Днес вече дойде времето акциите, придобити чрез боновите книжки, да намерят истинския си собственик. И отново се появи проблем. Оказа се, че слабото място на търговията с акции са пълномощните, които много лесно се подправят, ако човек притежава някои основни данни като единен граждански номер, серия и номер на паспорта и номер на боновата книжка. Притежавайки тези данни, Боян Николаев Миленков от София е изготвил пълномощно, което му дава право да се разпорежда с книжата на 10 души акционери на Българска холдингова компания. Особено любопитни са точки 3 и 4 от въпросния документ. Според тях упълномощеният, т.е. Боян Миленков, има право да прехвърля на трети лица, включително и на себе си, акциите на Българо-холандски приватизационен фонд АД, и то на цена по своя преценка.


Потърпевшите от въпросния г-н Миленков (и други като него) са от селата около гр. Бяла - Джулюница, Новград и Кривина. Те дори и не подозират, че са извършили подобно прехвърляне и че са дали толкова права на самозвания господин. Нещо повече, потърпевшите граждани сега се жалват до Българска холдингова компания - правоприемник на приватизационния фонд, че депозитарните им разписки са изтеглени от пощенския клон по местоживеене, без те да са упълномощавали когото и да е да стори това от тяхно име. Ще дадат ли жалбите резултат, е все още рано да се каже. Но ако придобитите с фалшиво пълномощно акции вече са продадени на трети лица, които по никакъв начин не са виновни за извършената фалшификация, ситуацията става повече от конфликтна. Тя просто приканва за намесата на следствието и прокуратурата, тъй като основно изискване в първата вълна на масовата приватизация бе всички операции по придобиване и прехвърляне на бонови книжки и акции да стават срещу генерално пълномощно. От Българска пощенска банка в гр. Бяла пък твърдят, че са дали депозитарните разписки на Боян Миленков, защото на служителите е било представено пълномощно, отговарящо на всички законови изисквания.


Явно търговията с ценни книжа има нужда от сериозен контрол не само от страна на Комисията по ценните книжа и фондовите борси, но и от правосъдните органи. Все още голяма част от акционерите не притежават необходимата инвестиционна култура и лесно могат да бъдат излъгани. По-рано тази година някои бяха подлъгвани да подписват празни листове, а по-късно разбираха, че притежаваните от тях книжа вече не им принадлежат. Проблемът е сериозен, имайки предвид факта, че у нас чрез масовата приватизация акционери буквално за един ден станаха над 3 млн. души, без да знаят реално какво означава това.


Но ето идва втората вълна, а с нея може би и нови разочарования.

Facebook logo
Бъдете с нас и във