Банкеръ Weekly

Общество и политика

ТЪНКИ СМЕТКИ И ЯВНИ НАМЕЦИ

Публична тайна е, че в последните години едното ни око (а напоследък и другото) гледа към международните финансови програми за подпомагане на културни проекти. Публична тайна е и фактът, че между отделните ведомства у нас се води тиха война за предимство при кандидатстването за протекции от висши политици. А най-публична е тайната, че доскоро условията за кандидатстване се криеха най-старателно, избирателно предоставяни на едни или други фаворити.


Тези дни за първи път в печата бяха оповестени условията на програмата Рафаел, инициирана от Европейския съюз за подкрепа на проекти с европейско измерение в областта на културата. Това става почти в последния момент (повечето крайни срокове за кандидатстване са до 10 септември 1998 г.), но пък условията предварително са изпратени на 32 държавни организации, културни и научни институции, неправителствени организации, частни сдружения и фондации, те. достатъчно рано.


Без да се впускаме в подробности, ще споменем, че подпомагането е насочено предимно към опазването и популяризирането на европейското недвижимо културно наследство, сътрудничеството за обмен на професионален опит и информация, популяризирането и разширяването на достъпа до европейското движимо културно наследство. В този спектър, в който са разположени и повечето от българските интереси, финансовата подкрепа на ЕС не може да надвишава сумата от 250 хил. ECU за един проект. За различните подпрограми сумите варират от 15 до 250 хил. ECU, а отпускането им е в пряка зависимост от експертната и финансовата аргументация на кандидатите.


Една друга организация с щабквартира в Ню Йорк - World Monuments Watch (Международен фонд за опазване паметниците на културата), покрива част от спектъра на Рафаел. Това са, както се подразбира, онези паметници на културата и архитектурата, които са с международна значимост и са в аварийно състояние. WMW е създадена през 1981 г. и е подкрепяна финансово от American Express. Досега тя е разпределила за реставрационни работи 5 млн. щ. долара. При обема и спецификата на реставраторската дейност това е смешна сума. Но работата не е само в парите! Целта на WMW e по-скоро чрез финансово подпомагане деликатно да напомни на гражданите, притежаващи капитал и власт, че са забравили да свършат... своята работа. Единствената неприятност е в това, че в много страни от екстоталитарната система този тънък намек не се долавя от властта. Това е и български проблем!

Facebook logo
Бъдете с нас и във