Банкеръ Weekly

Общество и политика

ТЪМНИТЕ ЦЕНИ НА СВЕТЛАТА ПРОСВЕТА УДАРИХА БЮДЖЕТА

Два са поводите за вълнения в летния сезон - курортът - за онези, които могат да си го позволят, и набавянето на учебниците и тетрадките, което тревожи значително повече граждани. Както през всяка лятна ваканция, така през тази образователната система в страната разчита на подкрепата на най-голямото и най-авторитетно държавно издателство за учебници и учебно-помощна литература, носещо от 53 години светлото име Просвета, за да осигури на 15 септември безплатните нови школски пособия на учениците от първи до осми клас. Според тазгодишната заявка на образователното министерство, направена след проучване на потребностите в цялата страна, Просвета трябва да издаде общо 605 400 броя учебници - от буквара и читанката, през Родния край и музиката до математиките и литературите. Поръчката е внушителна, като се има предвид, че става въпрос за 60 вида учебници - сумата от единичните им цени е 250 436 лева. Получава се средна цена на един учебник 4174 лева. Умножението й по посочения вече общ тираж от 605 400 показва, че бедното образователно министерство все пак е успяло да осигури за учебната 1998-1999 г.


солидната сума от над 2.5 млрд. лева


Както научи в. БАНКЕРЪ, част от парите са преведени авансово на издателите, които пък са дали съответните заявки на четири печатници: русенската Дунав - прес и софийските Балкан, Образование и наука и полиграфическия комбинат Димитър Благоев. Машините вече се въртят. Както се казва, дотук добре. Лошото, което научи допълнително в.БАНКЕРЪ, е, че държавното издателство Просвета е укрило в складовете си 66 206 бройки от учебниците, предвидени за бeзплатно раздаване. Пособията са произведени главно през лятото и есента на 1996 г., но някои носят щемпела на 1994 и 1997 година. Издателството е било длъжно да обяви излишъците в Министерството на образованието, но не го е сторило, въпреки че ведомството е платило тези поръчки. Управителят на Просвета Румен Евтимов явно удобно се е възползвал от факта, че изостаналите количества не са били предназначени за учениците в страната, а за българите в чужбина - от Бесарабия, Банат и прочие - които не са успeли да си ги получат и


никой не е могъл да хване края на поръчката


Още по-явно е, че сега идеята е запазените в склада учебници да се появят из по-затънтените краища на родината, където няма да заничат за датата и годината на производство в издателското каре. В столицата и в големите градове номерът трудно би минал, защото е твърде голям рискът някой да забележи, че е нарушена клаузата в договора между Просвета и образователното министерство, според която в издателското каре задължително трябва да пише, че годината на отпечатване на учебниците е 1998/1999-а. Това на практика, изглежда, е единственият начин ведомството, даващо и поръчката, и парите, да контролира някак играта с цените. А тя е доста съблазнителна и в същото време проста. Тази година издателство Просвета е заявило на печатниците да извъртят необходимите бройки помагала, но по схемата 605 400 минус укритите 66 260 бройки. Казано с други думи, това нелегално количество ще попълни легално тазгодишния тираж. Само че за сведение на непросветените


разликата между цените от 1998 и цените от 1996 г. е шеметна


Ако управителят на Просвета Румен Евтимов умножи 66 260 по 4174 лв., което, както бе посочено е средната цена на един днешен учебник, ще получи една добра цифра от 276 569 240 лева. От тази сума трябва да се приспаднат, както казват специалистите, не повече от около 50 млн. лв. - толкова, колкото са стрували същите бройки учебници при издаването им през 1996 година. Излишно е да се пита къде ще отиде разликата от над 200 млн. лева. Не е зле обаче да се каже кои учебници сега водят ценовата топкласация. Най-скъп е учебникът по испански език за шести клас - 9917 лв., следва учебникът по руски за същия клас, който струва 8 269 лв., и който през 1996 г. е имал цена от 235 лева. Аналогично стоят нещата и с литературата за седми клас - сега тя струва 7278 лв., а преди две години само 547 лева. Документите за складовите наличности показват, че издателство Просвета разполага с най-голямо количество от старата наличност от учебника по български език за трети клас - 3270 бройки. През 1996 г. учебникът е имал цена 214 лв., а сега 4500 лв. - всеки може да сметне


колко печалба би могла да влезе в нечии лични джобове


само от този учебник.


Както научи в.БАНКЕРЪ, през миналата седмица управителят на държавното издателство Румен Евтимов е подписал договора с образователното министерство за отпечатването на 605 400 броя учебници. Това означава, че посочените вече налични в складовете на издателството 66 260 бройки от същите видове учебници не влизат в официалната сметка. Както съобщиха за в.БАНКЕРЪ от кабинета на заместник-министърката на образованието Ана-Мария Тотоманова, до просветното ведомство също е достигнала тревожната информация, че в издателство Просвета е възможна ценова афера и затова министерството не е върнало на издателството екземпляр от договора. Пак през миналата седмица широка разгласа получиха и други ефектни бизнеспрояви на управителя Румен Евтимов - опитите за подмасова приватизация на издателството и издаването на пиратски помагала по английски език Дискъвъри и граматиката на Мърфи, които са интелектуална собственост на авторитетни английски издателства. За тези начинания на г-н Евтимов в. БАНКЕРЪ писа подробно в броевете си от 8 и 14 юни тази година. Очевидно между стените на издателство Просвета зреят находчиви бизнесидеи - проблемът е кой печели от тяхната реализация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във