Банкеръ Weekly

Общество и политика

ТРУДНОТО ИЗКУСТВО НА КОМПРОМИСА


Повечето от приватизационните фондове пострадаха
от опитите за вътрешно разцепление или за превземане отвън. Тази
тенденция не подмина и Труд и капитал. На общото събрание,
проведено на 27 март тази година в Пловдив, освен преобразуването
на приватизационния фонд в холдинг се взеха и решения за промяна
в надзорния съвет. От ръководството е изваден НИФ Труд
и на негово място е избрана фирмата Тераинвест. Оттогава
започват и съдебните спорове.


НИФ Труд е създаден като съвместно дружество
между КНСБ и австрийската компания за инвестиции в Източна Европа
Ийст брокърс. Австрийците взимат присърце идеята за
създаване на приватизационен фонд и се включват с парична вноска,
която в последствие, след набирането на инвестиционните бонове,
им е дала близо 1% от капитала на ПФ Труд и капитал.
Ийст брокърс осигурява средствата за дейността на
новото дружество, като закупува мебели, техника за офиса, плаща
заплати и покрива други разходи по учредяването. На първото общо
събрание на ПФ Труд и капитал акционерите одобряват
разходи от 48 млн. лв., като почти половината от тях са направени
от австрийските акционери. Постепенно обаче взаимоотношенията
между КНСБ и Ийст брокърс се влошават и в началото
на тази година представителите на синдикалната централа напускат
общото дружество НИФ Труд. Според запознати между
двете страни са съществували противоречия по управлението на фонда
и така се стига до общо събрание на ПФ Труд и капитал
в Пловдив, когато на мястото на НИФ Труд, като член
на надзорния съвет, е избрана фирмата Тераинвест.
Сред нейните учредители са няколко синдикални организации, членуващи
в КНСБ.


Ийст брокърс веднага завежда дело с мотива,
че са допуснати нередности по свикването и провеждането на общото
събрание. Така например решението за свикването му е взето и с
гласовете на шефа на КНСБ Кръстьо Петков и секретаря на Министерството
на труда и социалната политика Весел Етугов. Но според юристите
по това време регистрацията на проф. Петков все още не е била
публикувана, а Етугов вече е бил държавен служител и не е имал
право да участва в управлението на приватизационен фонд. Общото
събрание не е било проведено и на предварително оповестеното място.
Причината е повече от тривиална - в определената зала на панаирното
градче в Пловдив е протекло парното и акционерите са се събрали
в съседната зала.


Делото се отлага няколко пъти, но дори и съдът да
вземе предвид забележките на НИФ Труд, това едва ли
ще сдобри КНСБ с Ийст брокърс. Австрийците не могат
да разчитат на положителна за тях промяна в ръководството на
холдинга при едно ново общо събрание, ако продължат да притежават
само 1% от капитала. Шефовете на други публични дружества или
увеличиха капитала под условие, или изкупиха значителен брой книжа
от акционерите, за да си гарантират спокойствие. Австрийците засега
не показват подобни амбиции, което им отрежда ролята на безучастни
наблюдатели на дейността на холдинга. За миналата година той е
раздал дивидент от 131.75 лв. за акция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във