Банкеръ Weekly

Общество и политика

ТРИУМФЪТ НА ФОНДОВИЯ ПАЗАР ЗАПРИЛИЧА НА НЕВЪЗМОЖНА МИСИЯ

И хладният есенен вятър не успя да разклати следваканционната монотонност на фондовата борса. А поведението на инвеститорите издаваше единствено спекулативните им мераци към отделни акции, но не и признаци за реално активизиране на търговията.


Според участниците на пазара стагнацията ще се задържи и през тази седмица. През изминалата борсовият вакуум бе частично разреден от две блокови сделки, чиито обеми надвишиха многократно тези на сключените на свободния и официалния пазар. Като се изключат предварително договорените транзакции, борсовите бюлетини, изразени в абсолютни суми, се движеха в границите от 2697 до 4971 лева. Практиката на фондовата борса неведнъж е показвала, че при липсата на точка на пресичане търговията на нея обикновено се подклажда от симулативни транзакции между посредниците.


Типичен пример в тази връзка е бързото обезценяване на книжата на Солвей-Соди, чиито котировки в отделни борсови сесии се сринаха до рекордните нива от 3.60 лв. за акция - с 52.1% по-малко в сравнение с миналата седмица. При следващите борсови сесии акциите на дружеството леко се повишиха до 4.00 лева. А причината за наблюдавания спад се обяснява с предстоящето предлагане на остатъчния държавен дял - от 12.5%, от капитала на дружеството. Целта очевидно е при последващото предлагане на акциите те да бъдат изкупени на ниски нива. Емисията на Солвей-Соди ще се пласира от инвестиционните посредници Бета корп и Първа финансово-брокерска къща. Понижението в цената й бе съпроводено и със спад на търгуваните обеми, като общо за седмицата бяха разменени едва десет акции, докато през предишната изтъргуваните книги бяха 628.


По време на блоковата търговия брокерите размениха 16 900 акции от Бентонит АД - Кърджали. Акционери в дружеството са БРИБанк и близки до нея фирми, за които и сега се смята, че са неидентифицираните купувачи на пакета. Акциите бяха закупени на цена 86 лв. всяка, а обемът на цялата транзакция бе 1 453 400 лева.


Собственикът си смениха и 30 236 акции от Динамо-СЛ при цена 1.35 лв. за книга. Малко над 50% от капитала на дружеството е собственост на АКБ Корпорация, а посредник по продажбата е инвестиционен посредник Елана.


Понижение на котировките претърпяха и химическите предприятия. Акциите на Неохим отстъпиха до 2 лв., което е най-ниското им равнище. При тези нива разочарован инвеститор се освободи от 500 книги, а транзакцията е била реализирана от инвестиционен посредник Бета корп.


Книжата на Лукойл-Нефтохим се задържаха на 5.30 лв. за акция. Широкият марж между офертите на купувачите и продавачите за тях не предполага скорошно активизиране на търговията с акции от рафинерията. Покачването на международните цени на суровия петрол през изминалата седмица не помогна на акциите на Лукойл-Нефтохим да се задържат на по-високи нива. Според експерти, след покачването на цените на горивата на вътрешния пазар, потреблението им ще спадне, което ще доведе и до понижаване на интереса към книжата на бургаската рафинерия.


Общо 500 книги от Химко смениха собственика си през втория ден от седмицата при цена от 0.46 лв. за акция, което е с 15% повече в сравнение с миналата седмица. Според експерти в момента акциите на врачанския торов завод са подценени, което предполага леко поскъпване през следващите седмици.


Изкупуването на акции от Акционер Фаворит Холдинг продължи и през тази седмица, като разменените книги бяха 225 - всяка по 1 лев.


На повишен интерес се радваха акциите на единственото засега инвестиционно дружество от отворен тип Златен лев, в резултат на което бяха изтъргувани 325 книги на цена 2.45 лв. за акция. Въпреки това обратното изкупуване на акции от дружеството от дребните акционери (извън борсата) върви средно при 2.70 лв. за акция. ИД Златен лев ще изкупува акциите си на цена 2.71 лв., което е равно на нетната стойност на активите на една акция. По тази цена за обратно изкупуване се изпълняват поръчките за покупка и обратно изкупуване на акции, подадени на 1 и 4 септември.


През седмицата бяха реализирани и два кросови десанта с акции от Северкооп Гъмза Холдинг, като разменените книжа бяха 1275 на средна цена от 1.75 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във