Банкеръ Weekly

Общество и политика

ТРИМЕСЕЧНИТЕ ДЦК СА РЕКОРДЬОРИ, КНИЖАТА ПО ЗУНК ПОЕВТИНЯХА

На 10 и 14 август изтекоха крайните срокове за внасяне
на държавни и общински данъци: до десето число на всеки месец
се отчислява данък обществено осигуряване, а към четиринадесето
число - ДДС, авансовите месечни вноски за данък печалба и общински
данък. Въпреки големия паричен поток от банките към държавната
хазна, интересът към проведените от Централната банка аукциони
беше рекордно висок.


БНБ организира през седмицата три аукциона. Продаваха
се тримесечни безлихвени книжа с обща номинална стойност 5 млрд.
лв., едногодишни, също сконтови книжа, с общ номинал 15 млрд.
лв. и 5 млрд. лв. номинал за двегодишни ценни книжа с фиксирани
купонни плащания на всеки шест месеца при 6% годишен лихвен процент.


Участниците в аукционите проявиха най-голям интерес
към краткосрочните книжа. Заявките за покупки на тримесечни държавни
книжа, получени в БНБ, бяха рекордни за тази година. Общо сумата
им възлизаше на 15.14 млрд. лв., т.е. над три пъти повече от предложеното
за продажба количество от 5 млрд. лева. Изненадващо за търговците,
средната им продажна цена остана същата като на предишния аукцион
- 98.73 лв. за 100 лв. номинал. Годишната доходност е 5.16 процента.
Това е и основният лихвен процент, който не е променял стойността
си от 5 август насам и ще остане на това ниво поне до идващата
сряда, 19 август. Максималната цена 98.75 лв. за 100 лв. номинал,
при която бяха одобрени поръчки, беше с две стотинки по-голяма
в сравнение с предишния търг. Минималната цена се повиши с една
стотинка - до 98.73 лв. за 100 лв. номинал. Дали това ще понижи
основния лихвен процент (който се определя на базата на достигнатата
средна годишна доходност от продажбата на тримесечни държавни
ценни книжа на първичния пазар) ще се разбере днес (17 август,
след 16 часа). Тогава Министерството на финансите ще обяви резултатите
от проведените на този ден търгове на БНБ за продажба на краткосрочни
ДЦК.


Заявките за покупка на едногодишни ДЦК достигнаха
40.42 млрд. лв. на аукциона, проведен от БНБ в понеделник (10
август). Разликата между минималната и максималната продажна цена
на предишния аукцион за продажба на ДЦК с такава срочност беше
10 стотинки (93.60 и 93.70 лв. за 100 лв. номинал). На разпродажбата
миналия понеделник разликата беше стопена до 3 стотинки. Минималната
цена, на която министерството е одобрило поръчки, е 93.65 лв.,
а максималната - 93.68 лв. за 100 лв. номинал. Първичните дилъри,
участвали в аукциона, са съсредоточили активността си около 93.66
лв. за 100 лв. номинал. Това е среднодостигнатата продажна цена,
отговаряща на 6.81% годишна доходност. Тя бе толкова на предишния
аукцион за продажба на 12-месечни книжа, проведен на 20 юли.


В последния работен ден на миналата седмица по поръчка
на финансовото министерство Централната банка проведе аукцион
за продажба на двегодишни ценни книжа. Получените в БНБ поръчки
за участие достигнаха 11.45 млрд.лева. Бяха достигнати минимална
цена от 92.88 лв., средна - от 92.97 лв., и максимална от 93.02
лв. за 100 лв. номинал. Съответства им 10.28%, 10.22% и 10.19%
ефективна годишна доходност. Данните показват, че намалява разликата
между долната и горната граница на цените, при които финансовото
министерство одобрява поръчки. На предишния търг за продажба на
двегодишни книжа цените са били 91.60 лв. - минимална, 92.70 лв.
- средна, и 93.53 лв. - максимална цена за 100 лв. номинал. Среднодостигнатата
ефективна годишна доходност е 10.39 процента.


На вторичния междубанков пазар на ДЦК се сключваха
предимно репо-сделки. Среднодневно се разменяха около 15 млрд.
лева. Най-голям интерес представляваха репо-сделките със срочност
до една седмица. Лихвените проценти, при които се извърши размяната,
варираха от 2.5 до 3.4%, в зависимост от сумите и сроковете. Не
липсваха и сделки, при които ценните книжа бяха окончателно продадени.
Там се разменяха предимно книжа с остатъчен срок до падежа, не
по-дълъг от един месец.


Междубанковият паричен пазар наруши обичайното си
спокойствие към края на седмицата. В понеделник левов ресурс,
предоставен под формата на депозит за срокове до два дни, струваше
2.5-2.8%, а в четвъртък и петък цената му вече надмина трите процента.
Седемдневните депозити в началото на седмицата се разменяха на
нива от 2.8-3%, а в края й - около 3.5 процента.


Цената на ЗУНК-облигациите, деноминирани в щатски
долари, трайно се установи под 70 щ. долара за 100 щ. долара номинал.
В края на работната седмица ЗУНК-овете се продаваха много по-евтино,
отколкото в първите й дни. Новините от световните финансови пазари
срутиха цената на българските облигации, емитирани по уреждане
на вътрешния дълг на страната. В понеделник и вторник валутните
ЗУНК-ове се продаваха при цена около 69 щ. долара за 100 щ. долара
номинал. В сряда нямаше сключени сделки. В четвъртък и петък сделки
се сключваха вече на цена 63-63.5 щ. долара за 100 долара номинал.

Facebook logo
Бъдете с нас и във