Банкеръ Weekly

Общество и политика

ТРИМА СА КАНДИДАТИТЕ ЗА БИЗНЕС БАНКА

Кандидат-купувач от Германия вече представи в БНБ
всички поискани документи за покупката на Бизнес Банка и очаква
единствено положителния отговор на централните банкери, за да
внесе 10 млн. щ. долара за закупуването на 97% от акциите на кредитната
институция.


Интерес към Бизнес Банка АД бе проявен и от друга
германска групировка, която също подготвя необходимите документи.
От 20 юни банката има и трети кандидат-купувач от САЩ, който е
изпратил в БНБ писмо за намеренията и се очаква да пристигне у
нас в началото на юли.


Бизнес Банка АД е с реално балансово число над 8
млрд. лв.; има симетрично разположена клонова мрежа в страната
от 16 клона и 14 офиса към тях, повечето от които са нейна собственост
и е напълно компютризирана.


Размерът на задълженията на банката към граждани
и фирми е 6.7 млрд. лева. Тя няма задължения към БНБ, МФ или други
търговски банки, а кредитният й портфейл е подобрен в резултат
на усилията, положени за събиране на вземанията от нередовните
длъжници.


Дългът на банката към ДСК също ще бъде платен от
купувача, срещу което той ще получи собственост върху предприятия
от Ангора АД, чиято реална стойност надвишава няколко
пъти всичките разходи за закупуване акциите на кредитната институция.


Бизнес Банка АД е средна по големина частна кредитна
институция (близо 8 пъти по-малка от БАЛКАНБАНК) и по тази причина
покупната й цена е съвсем приемлива за чуждестранните инвеститори.
Разбира се, последната дума ще има БНБ, която ще разгледа трите
оферти и ще се спре на тази, която позволява да се съчетаят интересите
и на частната институция, и на държавата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във