Банкеръ Weekly

Общество и политика

ТРИМА НОВИ МЕНИДЖЪРИ НА БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТ

Общото събрание на акционерите на България Инвест Банк избра за главен изпълнителен директор Олег Недялков. Той ще отговаря за политиката на кредитната институция, като основната му задача е привличането на нови клиенти - област, в която г-н Недялков има огромен опит и контакти.


Страхил Виденов и Димитър Костов остават изпълнителни директори на България инвест, като първият ще отговаря за ликвидността, пазарите и финансовите продукти, а вторият - за кредитирането, информационните технологии и счетоводството.


Акционерите на банката извадиха от съвета на директорите й Росен Димуларов и Снежана Христова и на тяхно място избраха Теменуга Ненова - изпълнителна директорка на застрахователно и презастрахователно акционерно дружество Алианц България, и София Христова - изпълнителна директорка на пенсионноосигурително дружество Алианц България.


Общото събрание на България Инвест Банк прие баланса и отчета за приходите и разходите й за миналата година. Чистата й печалба е 242 хил. лв., като със 152 хил. от тях ще бъде покрита цялата загуба от минали години, а останалите 90 хил. лв. са заделени във фонд Резервен.

Facebook logo
Бъдете с нас и във