Банкеръ Weekly

Общество и политика

ТРИМА ЧУЖДЕНЦИ ЩЕ УПРАВЛЯВАТ БИОХИМ СЛЕД МЕСЕЦ


Екип от четирима чужденци ще поеме след месец управлението
на БИОХИМ, заяви изпълнителният директор на БКК Петър Жотев след
заседанието на съвета на директорите й миналия петък. Имената
на банкерите са били определени още на 1 септември от представители
на БКК и на програмата ФАР. В момента тече процедура на одобрение.
Предложените експерти ще представляват Glendale - фирмата, победител
в конкурса за управлението на БИОХИМ от чуждестранни мениджъри.
Тя e представила на ръководството на БКК списък от кандидати за
членове на управителния съвет на българската банка. Един от чуждестранните
представители ще отговаря за вътрешния контрол на БИОХИМ, като
ще докладва директно на надзорния съвет и на акционерите за действията
на управителното тяло. Целта на БКК е навлизането на чуждестранните
експерти да не предизвика сътресения в ръководството на банката.
От думите на изпълнителния директор на БКК стана ясно, че включването
на новия мениджърски екип в управлението на БИОХИМ може да се
разглежда като подготовка на банката за приватизация. Между българските
и чуждестранните мениджъри няма да има разлика от гледна точка
на техните права и отговорности. Централната банка ще трябва да
издаде лицензи за банкери на новите мениджъри на БИОХИМ съгласно
изискванията на българския Закон за банките.


По време на годишната среща на МВФ и Световната банка
във Вашингтон г-н Жотев, който е включен в българската делегация,
ще води разговори с представители на потенциални купувачи. Очаквам
с надежда разговорите с Международната финансова корпорация. Много
ми се иска тя да участва в една от сделките - било с ХЕБРОСБАНК,
било с ЕКСПРЕСБАНК, заяви той. Намеренията на ръководството
на БКК са на един по-късен етап за участие в приватизацията на
българските банки да бъде привлечена и ЕБВР. Предвижда се двете
международни финансови институции да участват като портфейлни
инвеститори с дялове от 15-20% в приватизираните банки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във