Банкеръ Daily

Мария Габриел:

Трябва да превърнем ЕС в движеща сила за наука и иновации в света

В Брюксел приключи третото издание на Европейските дни на научните изследвания и иновациите - най-мащабното събитие в Европа, обединяващо правителствата, индустрията, академичните среди, бизнеса и гражданското общество, за обсъждане на предизвикателствата и перспективите в областта на науката и иновациите.

Провеждащо се във виртуален формат, събитието отбеляза рекорден брой участници - над 21 000 души от 105 държави, които се включиха в съвместното създаване на пътна карта с бъдещи действия в областта на науката и иновациите. Мотото на тазгодишното издание е "От наученото от миналото към създаване на по-добро бъдеще".

Българският еврокомисар Мария Габриел заяви, че от всички нас зависи да превърнем знанията в основа и инвестиция за устойчивото възстановяване на Европа. Тя отбеляза, че е важно да поставим високите постижения в центъра на нашите знания. Според нея това е от решаващо значение за създаването на силна паневропейска иновационна екосистема и за превръщането на ЕС в движеща сила за наука и иновации в света. 

"Европейските дни на научните изследвания и иновациите са не само равносметка на постигнатото. Те са ключов момент за изграждане на устойчиво бъдеще. Всяка поука, извлечена от миналото, е свързана с ново предизвикателство и предлага нови решения. Имаме брилянтни научни изследователи, новатори и университети във всички региони на Европа, с чиито постижения се гордеем и които трябва да подкрепяме. Най-амбициозната програма за научни изследвания и иновации в света „Хоризонт Европа“ е нашият силен инструмент  с редица нови инициативи като мисиите, Европейският съвет по иновациите, алиансите на европейските университети. Необходими са ни добра координация и сътрудничество за постигане на по-добри резултати", коментира българският еврокомисар Мария Габриел.

Тя подчерта, че съвместното проектиране на програма "Хоризонт Европа" е важна стъпка, но тя трябва да бъде последвана и от действия за съвместно изпълнение на програмата, както и от последващи съвместни действия за мониторинг. Ангажирането на регионите и европейските граждани в процеса на прилагане на инициативите е много важно за повишаване на осведомеността за научните постижения и даване на импулс за практическо прилагане на иновациите в индустрията и обществото.

"Регионите ни дават конкретни примери за това как да се поставят гражданите в центъра, как да се подпомагат малките и средни предприятия и как да се създават работни места в резултат на научните постижения и иновациите", заяви Мария Габриел.

Според нея е важно да се постигнат ефективни взаимодействия между програма "Хоризонт Европа", Механизма за възстановяване и устойчивост и фондовете на политиката на сближаване, за максимално въздействие на инвестициите в подкрепа на по-устойчива, екологична и цифрова Европа.

Европейското научноизследователско пространство трябва да бъде по-тясно свързано с регионите и индустрията. Европейският пакт за научни изследвания и иновации ще засили сътрудничеството между държавите членки за дефиниране на постижими общи цели и стратегическо насочване на инвестициите, с цел осигуряване на технологичен суверенитет и лидерство на Европа в областта на науката и иновациите.

Мария Габриел открои и ролята на Европейския съвет по иновациите като бъдещата "фабрика за еднорози" на ЕС за преодоляване на фрагментираността в регионалните иновационни екосистеми и улесняване на достъпа до финансиране за бизнеса.

Между 28 юни и 9 юли ще се проведат Информационни дни по програма „Хоризонт Европа“ и заинтересованите страни ще могат да се запознаят по-подробно с условията за кандидатстване по програмата и с практики за успешна подготовка на проекти.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във