Банкеръ Weekly

Общество и политика

ТРИ ЗАПАДНИ БАНКИ КРЕДИТИРАТ БДЖ


Споразумението за 33.804 млн. шилинга (4.804 млн.
г. марки) експортен кредит, подписано между Националната компания
Български държавни железници и австрийската банка
Creditanstalt, бе одобрено миналия понеделник от Министерския
съвет. Това е първият от петте експортни кредита, заложени в споразумението
с ЕБВР, които се отпускат при следните условия: провежда се на
търг за доставка на машини и оборудване за железницата, като 40%
от необходимите средства се предоставят от ЕБВР, а останалите
60% от банка, посочена от фирмата, спечелила търга.


Съгласно тази схема, австрийската фирма Пласер
и Тойрер, която беше класирана на първо място в проведения
търг за доставка на две баластопланиращи машини на обща стойност
56.339 млн. шилинга (8.007 млн. г. марки), посочи за банка кредитор
Creditanstalt. БДЖ сключи с избраната институция споразумение
за 60% от стойността на проекта, в размер на 33.804 млн. шилинга
(4.804 млн. г. марки). На 26 юли 1998 г. Министерството на финансите
стана гарант по него от името на България, а на 28 септември същата
година правителството го одобри и предложи за ратификация на Народното
събрание.


Останалите 22.536 млн. шилинга (3.203 млн. г. марки)
за реализирането на проекта ще бъдат предоставени от ЕБВР.


Лихвеният процент по заема е 5.6, а срокът за погасяване
- 102 месеца. Поради фатално закъснялото изпълнение на оздравителната
програма на железницата предвиденият в споразумението с ЕБВР тригодишен
гратисен период на практика няма да влезе в сила.


Споразумения за още три експортни кредита на обща
стойност около 39.8 млн. фр. франка (11.863 млн. г. марки) бяха
сключени през юли и с парижката банка Paribas. С тях ще бъдат
финансирани 60% от доставките на дрезини и баластопресевни машини
от френската компания Жесма.


В началото на септември бяха поставени подписите
и под последното споразумение по оздравителната програма на БДЖ
за експортен кредит - с швейцарската банка UBS, на стойност около
2.532 млн. шв. франка (3.05 млн. г. марки). С тази сума ще се
доставят две подбивни машини от световноизвестната фирма Матиса.


Размерите на гаранционните премии тепърва ще се уточняват
с Paribas и UBS и ще бъдат включени към подписаните споразумения
с анекси, съобщиха от БДЖ. Предстои Министерството на финансите
да одобри и тези заемни споразумения и да стане гарант по тях.


Таблица


Източници на финансиране на оздравителната програма
на БДЖ


Източник Сума (в щ. долари)


Световна банка 95


ЕБВР 45


Експортно кредитиране 12


PHARE 18


Бюджет на РБ и собствени средства на БДЖ 126

Facebook logo
Бъдете с нас и във