Банкеръ Daily

Общество и политика

Три язовира са били източвани нерегламентирано

Нарушения при ползването на водите от три от комплексни и значими язовири са установили проверки на Басейнова дирекция "Западно беломорски район" през последния месец. 

За язовир "Студена" е констатирано ползване на 650 куб. метра от "Стомана Индъстри" и 74 куб. метра от "Топлофикация – Перник", въпреки че в графика за януари на "ВиК" - Перник са разрешени единствено води за питейно-битово водоснабдяване в размер на 0,804 млн. куб. метра. За констатираните нарушения на двете предприятия ще бъдат наложени санкции. Не са констатирани надвишения на лимита на разрешеното водовземане от язовир "Студена" за питейно-битово водоснабдяване.

За язовир "Дяково" е отчетено превишаване на ползваните водни обеми през месец януари от "ТЕЦ - Бобов дол", за което е съставен и връчен акт за установяване на административно нарушение. Също така е установено, че на 3 декември 2019 г. "Аква Пауър Груп" е ползвал водни обеми за производство на електроенергия чрез ВЕЦ "Дяково", въпреки ограничението да не работи в енергиен режим, за което ще бъде санкциониран. За ползване на водни обеми от фирма "Делектра", през месец януари 2020 г., чрез ВЕЦ "Мало село" също ще бъде съставен акт.

Установени са и 29 нерегламентирани отклонения, чрез които се е ползвала вода от главния тръбопровод, отвеждащ води до язовир "Дяково".

Ще бъдат наложени глоби на две мини и на ВЕЦ-овете "Яхиново" и "Пчелина".

Facebook logo
Бъдете с нас и във