Банкеръ Weekly

Общество и политика

ТРИ АУКЦИОНА ЗА ДЦК В КРАЯ НА ГОДИНАТА

В предпоследния работен ден на отиващата си година на 29.12.1997 г. БНБ проведе три аукциона за ДЦК с общ номинал 60 млрд. лева. Те бяха разпределени в тримесечна емисия с номинал 15 млрд. лв., шестмесечна за 20 000 млрд. лв. и едногодишна сконтова емисия с номинал 25 млрд. лева. Въпреки сравнително големия седмичен обем на емитираните ценни книжа финансовата публика задоволи търсенето от страна на правителството, като предложи съвкупна номинална стойност за участие в аукционите в размер на 62.258 млн. лева. Превишението на търсенето на ДЦК от инвеститорите за трите реализирани емисии е съответно 53.16%, 47.5% и 0.4 процента. Въпреки повишените потребности от пари в икономиката, предизвикани от засиленото празнично пазаруване, банковата система успя да запази относително добра ликвидност. В баланса на Управление Емисионно kъм 23.12.1997 г. средствата на банките, съхранявани по депозити и разплащателни сметки в БНБ, дори нараснаха с 8.73% (62.78 млн. лв.) спрямо предишната седмица. И обемите на трансферите на междубанковия валутен пазар също отбелязаха пикови стойности. Общият обем на купената валута за 22.12.97 г. достигна 99 728 795 г. марки. Балансовото число на Валутния борд към 23.12.1997 г. нарасна до най-високата си стойност - 4 304 575 млрд. лева. Срещу закупените от БНБ германски марки в обращение са емитирани нови 81 030 млрд. лева. Валутната компонента на квазипарите е намаляла за същия период с 2.23% (56.5 млн. лв.), от което може да се предположи, че широката публика е продавала валута на БНБ, за да си осигури налични левове за обслужване на кешови транзакции. По този начин банковата система частично е облекчена от традиционното масирано сезонно търсене на левове.


Участниците в аукциона за тримесечни ценни книжа са заявили поръчки със средна цена около равнището на постигнатата годишна доходност на последния аукцион - 6.65 процента. Отчитайки по-високото търсене, Министерството на финансите е удовлетворило само заявките със средна цена, не по-висока от 98.39 лв. на сто лева номинал. По този начин средната годишна доходност на емисията е свалена до 6.56%, колкото е и новото равнище на ОЛП. Одобрените средни цени на шестмесечните и едногодишните съкровищни бонове са съответно 96.57 и 91.54 лв. на сто лева номинал. Те осигуряват годишна доходност на инвеститорите в размер на 7.12 и 9.27 процента. Финансовите институции, чиито поръчки са одобрени, трябваше да заплатят на финансовото министерство придобитите ценни книжа на 05.01.1998 година. На 05.01.1998 се проведе и първият за новата година аукцион за ДЦК. Финансовата публика избираше между редовната тримесечна емисия N3010398009/07.01.1998 и шестмесечни безлихвени съкровищни бонове от емисия N30104988007/07.01.1998.

Facebook logo
Бъдете с нас и във