Банкеръ Weekly

Общество и политика

ТРЕЗОР

Акционерите на Първа източна международна банка промениха предмета на дейност и устава на кредитната институция съобразно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.


Според председателката на управителния съвет Ана Събева до месец акционерният капитал на ПИМБ от 17 млн. лв. ще бъде внесен изцяло. В момента той е над 15 млн. лева.

Общото събрание на БРИБАНК гласува за промяна на името й. Занапред тя ще се казва Стопанска и инвестиционна банка. Решението бе взето, след като БРИБАНК придоби фалиралата Стопанска банка и получи разрешение за промяна на фирмата от БНБ.

На 11 септември Централната банка пусна в обращение сребърна възпоменателна монета на историческа тематика - с лика на Тодор Светослав и с номинална стойност от 10 лева.

Брутният външен дълг на България в края на юли 2000 г. е 10 153.9 млн. щ. долара. Той е намалял с 25.7 млн. щ. долара в сравнение с края на 1999 година. Около 94% от него са дългосрочни задължения, а краткосрочните са 630 млн. щ. долара. Брутният външен дълг включва задълженията на правителството, на общините и на частните фирми, както и държавногарантирания дълг.

Министерството на финансите ще има две нови дирекции - Национален фонд и Централно звено за финансиране и договаряне. Основните функции на първата дирекция ще бъдат свързани с администрирането, финансовото управление и контрола на изразходването на помощта от Европейския съюз. Централното звено за финансиране и договаряне се създава за управление на средствата по програми и проекти, финансирани от ФАР, и програмите, свързани с подготовката за присъединяването на страната ни към Европейския съюз.

Печалбата на Първа инвестиционна банка към края на август преди провизиране и данъчно облагане е 8.2 млн. лева. Отпуснатите заеми от кредитната институция за изминалите осем месеца на 2000 г. са за 55.2 млн. лева. Балансовото й число е достигнало 280.7 млн. лв., докато в края на 1999 г. активите на ПИБ са били за 203.8 млн. лева.

Всеки месец в Националната здравноосигурителна каса постъпват 40 млн. лева, а от началото на годината досега Централната банка й е изплатила лихви за 6 млн. лева. Общите приходи към края на юни са за над 291 млн. лв., което според шефа на касата Бойко Пенков е с 4% повече от предвиденото. Приключилата проверка на Държавен финансов контрол не откри неправомерни разходи, похвали се Пенков.

Общият размер на депозитите в банките в края на август е 5820 млн. лева. Привлечените средства от държавни предприятия са намалели с 218.5 млн. лв., но парите по сметките и депозитите на частните фирми са се увеличили с 257.4 млн. лева. Спестяванията на населението са нараснали с 381 млн. лева.

ЕВРОБАНК откри нов клон в София - Триадица. Кредитната институция ще предлага кредити за малкия и средния бизнес в клоновете си в Бургас и Русе. В момента такива заеми се отпускат в София, Варна и Добрич.

Facebook logo
Бъдете с нас и във