Банкеръ Weekly

Общество и политика

ТРЕТИ КАНДИДАТ ИСКА БУЛБАНК

За БУЛБАНК се появи трети кандидат, похвали се миналата седмица вицепремиерът
Петър Жотев. Втората по големина банка в Белгия Кей Би Си Банк (KBС Bank)
също е решила да се включи в наддаването за най-голямата българска кредитна
институция. И това едва ли е случайно. От няколко години насам белгийците
са изключително активни на финансовия пазар в Източна Европа. Кей Би Си
Банк притежава банки и застрахователни дружества в Полша, Унгария, Чехия
и Словения. Тя контролира Керешкелдеми ейш Хителбанк (Kereskedelmi es
Hitelbank) - втора по големина в Унгария, а миналата година увеличи дела
си в полската Кредит Банк (Kredyt Bank), която е на пето място в страната.
Общият обем на инвестициите й в Източна Европа е 1.5 млрд. евро.
Първата инвестиция на банката в региона бе през 1995 г., когато купи
дял от чешката Банк Хана (Bank Hana). По-късно същата бе погълната от
Инвестични а Поштовни Банка (Investichni a Postovni Banka), която пък
стана собственост на Номура (Nomura). През лятото на 1999 г. Кей Би
Си Банк плати 1.17 млрд. щ. долара за 71.35% от капитала на Ческо Словенска
Обходни Банка (Cesko Slovenska Obhodni Banka).
Чрез дъщерната си Кредит Банк в Полша белгийците контролират 54%
от капитала и на Западна украинска търговска банка. В момента те се интересуват
от предстоящата приватизация и на най-голямата банка в Словения - Нова
Люблянска Банка (Nova Ljubljanska Banka).
Типично за Кей Би Си Банк е, че се опитва да запази идентичността
и името на кредитните институции, в които придобива участие. В неин стил
е в продължение на няколко години да увеличава дела си в купените банки.
Кей Би Си Банк се концентрира върху банкирането на дребно, продавайки
на клиентите си банкови и застрахователни продукти. Тя има стратегическо
акционерно участие в чешкия застраховател Шмералска Поиштьовна (Chmeralska
Pojistovna) и контролира 89% в унгарския застраховател Агрош (Agrosz).
В началото на 1999 г. Кей Би Си Банк трябваше да се откаже от намеренията
да увеличи капитала си, тъй като заради проблеми на вътрешния пазар цената
на акциите й намаля.
Някои анализатори са на мнение, че в стремежа си да използва максимално
възможностите за разширяване на бизнеса си, банката се е разпростряла прекалено
нашироко. В началото на декември 1999 г. кредитният й рейтинг спадна от
АА до АА-. Съществуват опасения, че направените от Кей Би Си Банк покупки
в Източна Европа могат да изядат капитала й. Според информация от Томсън
Файненшъл Банкуотч (Thomson Financial Bankwatch) белгийската банка е приключила
1998 г. с балансово число от 172.3 млрд. щ. долара. Капиталът й е бил 6.2
млрд. щ. долара, а печалбата - 948 млн. щ. долара.
В наддаването за БУЛБАНК белгийците ще си съперничат с два консорциума.
В първия участват френският банков гигант Креди Агрикол Индосуец (Credit
Agricolle Indosuez) и фирми, контролирани от фамилията Вардиноянис. Дружествата
на гръцкия петролен магнат са водещи в консорциума. Другият играч, който
ще наддава за БУЛБАНК, е консорциумът, обединяващ германския застраховател
Алианц (Allianz) и италианската банка Уно Кредито Италиано (UnoCretito
Italiano SpA). Алианц е собственик на 25% от капитала на друга много
голяма германска застрахователна групировка Мюних Ре (Munich Re), в която
с по-малък брой акции участват Хипоферайнцбанк (Hypo Vereinsbank), Дрезднербанк
(Dresdnerbank) и Дойче Банк (Deutsche Bank). Около 45% от капитала на
Алианц пък е собственост на Мюних Ре. Той от своя страна притежава
20% в българския Орел Г Холдинг, където акционер с 40% е самата БУЛБАНК.
Миналата седмица в. БАНКЕРЪ съобщи, че Орел Г Холдинг кандидатства
за покупката на БИОХИМ.
Очертава се една интересна плетеница от корпоративни връзки и интереси,
които ще се избистрят напълно едва след като приключат приватизационните
процедури за БУЛБАНК и БИОХИМ. Докато за БИОХИМ е почти сигурно, че ще
бъде продадена до средата на тази година, наддаването за БУЛБАНК ще е доста
продължително. И неслучайно правителството и МВФ удължиха срока за продажбата
й до края на 2000 година. Някои финансисти са на мнение, че сделката за
БУЛБАНК може да се сравни по сложност и значение с тази за БТК и прогнозират,
че тя ще приключи през следващата година. Коментарите са, че вицепремиерът
Петър Жотев, който е и изпълнителен директор на Банковата консолидационна
компания, ще се стреми да получи за 100% от БУЛБАНК цена от минимум 400
млн. щ. долара.

Facebook logo
Бъдете с нас и във