Банкеръ Weekly

Общество и политика

ТРАНЗИТНИТЕ ПРЕВОЗИ ПРЕЗ РУСЕ - С ГЕНЕРАЛНИ БАНКОВИ ГАРАНЦИ

Параходство Българско
речно плаване (БРП), Свободна зона и Деспред
- Русе, подписаха наскоро споразумение с местната районна митница
да обезпечават превозваните през територията на България транзитни
товари с генерални, а не с ефективни банкови гаранции, както беше
досега. Решението, първо по рода си в страната, ще освободи значителна
част от оборотните средства на трите фирми. Това пък ще доведе
до намаляване на цените за превоз, спедиция и складиране, а оттам
до привличане на по-големи количества транзитни товари и до по-големи
валутни постъпления в държавата.


Проблемите с превоза на
транзитни товари през наша територия започнаха от май 1994 г.,
когато Главно управление Митници задължи транспортните
фирми (превозвачи и спедитори) да обезпечават товарите с паричен
депозит или с банкова гаранция в пълния размер на митните и данъчните
сборове, които се дължат при обикновения внос на аналогични стоки.
Митницата определи и видовете превози, за които се изисква банкова
гаранция:


- с претоварване от автомобилен
на жп транспорт и обратно в българските гари и пристанища;


- с жп транспорт от и
до пристанищата;


- с автотранспорт от и
до свободните зони, независимо дали превозът се извършва под прикритието
на карнет ТИР;


- с чужди автомобили от
български пристанища


Изискването доведе до
блокиране на огромни оборотни средства на транспортните фирми,
което за по-големите компании като БРП и БДЖ означаваше целогодишен
безлихвен депозит на милиони левове! За всяка отделна партида
превозван транзитен товар транспортната фирма е длъжна да внесе
отделно обезпечение (или да представи банкова гаранция) пред отправната
митница в пълния размер на митните и данъчните сборове, което
означава сума между 35% (при мито от 5%) и 78% (при мито 40%)
от стойността на превозваната стока.


В резултат на изискването
транспортните фирми вдигнаха цените за своите услуги и чуждестранните
товари започнаха да заобикалят България. По информация от Националното
сдружение на българските спедитори (НСБС) само за три години -
от 1994 до 1996 г. (за миналата година все още няма пълна информация),
обемът на превозените транзитни товари е спаднал повече от пет
пъти (виж таблицата).


Всички опити на НСБС да
договори с ГУ Митници обезпечаването на транзитните
товари да става под формата на колективна гаранция от спедиторските
фирми (както е например в Иран) или като застраховка на
митническия риск (както е в страните от Европейския съюз)
останаха без резултат.


В крайна сметка проблемът
засегна цялата икономика, тъй като около 10% от валутните приходи
на държавата идват именно от транспортния сектор.


Постигнатото сега споразумение
с русенската районна митница значително облекчава транзитните
превози на товари между Русе и морските ни пристанища и е добро
начало за трайно връщане на транзитните товари през наша територия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във