Банкеръ Weekly

Общество и политика

"Топлофикация София" си разиграва коня под чадъра на НАП

Според експерти дружеството издава съобщения за фактури, което позволява съдържанието им да бъде манипулирано

В редакцията на  "БАНКЕРЪ" пристигна писмо, в което най-общо се твърди, че "Топлофикация София" ЕАД си разиграва коня, а Националната агенция по приходите (НАП) си затваря очите за това. Авторът на писмото Стоян Грозданов е програмист на счетоводни програми и след като не получил своите фактури от дружеството, с основание се усъмнил в данъчната му почтеност. 

След едно искане по Закона за достъп до обществена информация, НАП оповести, че декларираните за 2017 г.  от "Топлофикация София" фактури, кредитни и дебитни известия са общо 877 446. А за 2018 г. - 596 668 броя (за 2019-а още няма данни). Освен това през 2017-а дружеството е имало около 440 000 абонати, които през следващите месеци са се увеличили незначително.

Въпросът е как при толкова абонати компанията е декларирала за година в приходната агенция в пъти по-малко фактури? Само за месец тя би трябвало да издава поне по 440 000 фактури, да не говорим за други данъчни документи. Което прави годишно минимум 5 280 000 фактури.

Очевидното разминаване обаче явно не впечатлява особено агенцията. Едва през 2019-та, след сигналите на Грозданов и други граждани, прокуратурата се заема със случая и подтиква НАП да направи проверка. Това действително се случва, при все че цялата "операция" стои някак формално. Инспекторите Иван Николов и Стоян Давидов любезно поискали документи и писмени обяснения от дружеството и, съдейки от протокола им, за около месец проверили данните за 2017-та. Двамата  установили, че разликата в броя на абонатите и декларираните фактури се дължи на следния факт:  "Топлофикация София" декларира данните за битовите абонати обобщено на един ред в дневника си за продажби. Иначе броят на абонатите съответствал на реалните, а сборът на приходите от тях отговарял на сумите в общия ред на дневника за продажби.

Тоест, според Николов и Давидов нарушения няма. Само че за счетоводители и търговци нещата изглеждат, меко казано, странно, освен ако за столичната топлофикация законът не важи със същата сила, както за всеки един от тях...

Без съмнение двамата инспектори, извършили проверката, познават много добре Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), но може би някъде нещо ги е разсеяло. Във всеки случай пред прокуратурата служителите на НАП твърдят, че подобно деклариране било позволено според Правилника за прилагане на закона. Твърдят, но без да уточняват според кой член от него, което никак не подкрепя неговото съществуване изобщо.

Също след искане по Закона за достъп до обществена информация, от дирекция "Обжалване на данъчно-осигурителна практика" към НАП прецизно изтълкуваха и норматива за ДДС и правилника за прилагането му. В писмото си дирекцията категорично посочва, че "за доставки, за които са издадени фактури, не могат да се подават данни обобщено на един ред". А "Топлофикация София" издава фактури на своите битови клиенти. По-точно издава съобщение към фактура, но дори и това ясно показва, че все пак фактури има и те не могат да се декларират обобщено на един ред.

Естествено е да се запитаме не отваря ли подобна "топлофикационна" практика широка вратичка за укриване на ДДС и приходи (ползвайки например официална база данни и неофициална), а впоследствие не пречи ли това на НАП да извършва насрещни проверки?

Ръководството на софийското дружество също си противоречи в обясненията – веднъж цитира чл. 113, ал. 3, т.1 от ЗДДС, където пише, че "фактура може да не се издава за доставки, по които получателят е данъчно незадължено физическо лице (каквито са битовите му абонати)". Въз основа на това предприятието декларирало обобщена информация в дневника си за продажби. Едновременно обаче от там заявяват, че издават на битовите си клиенти съобщения към фактури с поредни номера. Което звучи абсурдно, защото как ще издаваш съобщение към фактура, ако преди това не е издадена такава!? Няма как и двете твърдения да са истина.

"БАНКЕРЪ" попита независими експерт - счетоводители какво могат да означават тези действия на "Топлофикация София". Според тях изпращането на съобщения към фактури описва самите фактури, но това позволява съдържанието им да бъде манипулирано по-късно, без клиентите да научат за манипулацията.

Пример за издадени фактури, а не само съобщения към тях

Възможно е компанията "да издава кредитни известия, с които да анулира цели фактури или част от задълженията и тази информация да не достига до някои от битовите абонати", отбелязва един от счетоводителите. По думите му НАП има право да "арестува" сървъра с данните на дружеството, за да го прегледа. Но, за да се направи истинска и цялостна проверка на данните и фактурите за битови клиенти, е нужен голям екип, който да прегледа всичко. Със сигурност това не можело да стане за един месец, категорични са всички попитани от нас експерти.

В крайна сметка, че "Топлофикация София" е едно по-специално дружество, е ясно отдавна, но от кумова срама инспекторите на НАП да бяха издали поне едно предписание да спре използваната от него порочна счетоводна практика. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във