Банкеръ Daily

Общество и политика

„Топлофикация София“ ще връща надвзети пари на абонатите

Топлофикация София започна да възстановява сумите на клиентите си от намалението на цената на природния газ и съответното на цената на парното и топлата вода.

Сметките на всички потребители за м. юни 2020 г., - независимо дали са на реален месечен отчет, на прогнозно потребление с годишно изравнение или заплащат на равни месечни вноски, вече са намалени със задължението на "Топлофикация". За юни остава месечната такса за дялово разпределение, която не влиза в цената на топлинната енергия и там прихващания не могат да се правят. 

Съгласно решението на КЕВР, конкретните суми за възстановяване се отнасят за периода от юли 2019 г. до март 2020 г. Според предписанието на регулатора, сумата за възстановяване на всяка месечна фактура за топлинна енергия в посочения период се изчислява по следната формула:

Сума за Възстановяване = (Фактурирано количество топлинна енергия, умножено по старата цена) – (Фактурирано количество топлинна енергия, умножено по новата цена)

Пример:

Стара цена: 95,64лв. за 1 MWh

Нова цена: 85,07лв. за 1 MWh

Имаме месечна фактура за топлинна енергия с количество 3,276 MWh на стойност 313,32 лв.

Сумата за възстановяване за съответния месец е: (3,276 х 95,64) – (3,276 х 85,07) = 313,32 – 278, 69 = 34,63 лв.

След извършеното първо прихващане с юнската сметка, клиентите ще могат да видят на отделен ред в месечното съобщение каква сума остава за възстановяване.

Пример:

Ако общо за даден топлоснабден имот трябва да бъдат възстановени 120 лева и от тях вече са прихванати с юнската сметка 24 лв., то в реда „Сума за възстановяване чрез прихващане за периода 07.2019 г. - 03.2020 г.“ ще фигурират 96 лв.

Усвояването ще се извършва всеки следващ месец до изчерпване на цялата преизчислена сума, отнасяща се за всеки конкретен имот.

Съгласно действащата нормативна уредба (ЗИД на ЗЕ), сумите за възстановяване от ретроактивното намаление на цената на природния газ, ще бъдат прихващани от бъдещи месечни сметки за топлинна енергия, както и от Общата фактура и изравнителните сметки  по описания начин. На лицата, които са загубили качеството на клиент и не дължат суми за топлинна енергия, възстановяването на разликата ще се извършва въз основа на писмено заявление с посочена банкова сметка, по която да бъде преведена сумата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във