Банкеръ Daily

Общество и политика

Тодор Ванчев е новият шеф на Агенцията за българите в чужбина

В периода от 2010 до 2016 г. Тодор Ванчев  е бил експерт в ДАБЧ, като същевременно е и член на Съвета по гражданство към Министерството на правосъдието.

Правителството прие решение, с което освобождава Илия Гюдженов като председател на Държавната агенция за българите в чужбина. За председател на Агенцията е определен Тодор Ванчев. 

В периода от 2010 до 2016 г. Тодор Ванчев  е бил експерт в ДАБЧ, като същевременно е и член на Съвета по гражданство към Министерството на правосъдието. От 2016 г. до момента е главен експерт в Дирекция „Висше образование“ на Министерството на образованието и науката. Притежава образователно­квалификационна степен „магистър" по специалностите „История" и ,,Етнология и културна антропология" от СУ „Св. Климент Охридски“. 

С друго правителствено решение вицепремиерът Бойко Рашков е определен за председател на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерски съвет. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във