Банкеръ Weekly

Общество и политика

ТЮТЮНЕВАТА ИНДУСТРИЯ ОБРЪЩА ПОГЛЕД КЪМ РУСКИТЕ ПАЗАРИ

Г-н Михайлов, какво е в момента финансовото състояние на холдинга и дъщерните му дружества?


- През първите девет месеца на 1997 г. Булгартабак холдинг има положителен финансов резултат. Брутната печалба за периода е 120.873 млрд. лева. От тази сума 115 млрд. лв. са реализирани от дружествата и 5 млрд. лв. - от холдинга. Внесохме в бюджета 52 млрд. лв. преки данъци, от които 43 млрд. лв. са данък върху печалбата.


А осигурен ли е финансов ресурс за изкупуването на тютюна от реколта'97? Говори се, че са нужни 250 млрд.лв.?


- Не мога да посоча точната сума, но съм сигурен, че ще проведем успешно кампанията по изкупуването. Дружествата на холдинга разполагат със собствени средства. Недостигът ще се покрие със заеми от ДСК, за което са сключени договори, и със средствата на самия холдинг.


Смятам, че изкупните цени, одобрени от правителството, не са никак ниски. Имам чувството, че хората са доволни от тях. Очаква се реколта от около 87 млн. т тютюн, но за качеството е още рано да се говори.


Как се развива програмата на холдинга за навлизане на руския пазар?


- Според мен това е едно много добро начинание. Вече имаме договори за съвместно производство с фабриките в Твер, Санкт Петербург, Ростов-на-Дон и в други градове на Русия, а също така в Полтава, Украйна. На едни места участваме чрез продажба на лизинг, на други даваме лицензи или предоставяме машини и съоръжения, но всички тези сделки са в интерес на Булгартабак холдинг.


Какви допълнителни инвестиции са необходими, за да разширим присъствието си в Русия?


- Тук става въпрос за инвестиции от страна на нашите партньори. Ние осигуряваме лиценза за производство на цигари, което не е свързано с разноски за холдинга. Разпределението на участието в съвместното предприятие е да речем 80% за нас и 20% за руската страна. Друг е въпросът дали те са готови със сградите и съоръженията, работната ръка... Ние печелим от това съвместно производство и смятаме да го разширяваме.


Има ли шансове да си върнем позициите, които имахме по времето на СИВ?


- Да. През 1991-1992 г. износът за Русия намаля катастрофално, но сега започва оживление. Не трябва обаче да забравяме конкуренцията от страна на западните компании. Булгартабак холдинг се нуждае от средства за реклама в Русия. Когато бях последния път в Москва, разбрах какви са мащабите на рекламата на западните фирми. Но ние не можем да отговорим със същото, защото са необходими много пари.


Защо бе променена стратегията за приватизация на холдинга? И защо ще се запази монополът?


- Тютюневата промишленост е стратегически отрасъл. Няма държава в света, която е допуснала продажбата и производството на цигари да премине изцяло в частни ръце. Навсякъде държавата си запазва възможности за контрол.


Каква част от холдинга ще бъде приватизирана?


- Има различни начини за приватизация на Булгартабак холдинг. Ръководството на холдинга обаче е категорично, че предприятията не трябва да се продават на парче. В този случай ще се явят купувачи само за големите фабрики.


Ще припомня, че кабинетът вече одобри нашата програма, част от която е преструктурирането на капитала на холдинга. Целта ни е Булгартабак да осъществява единна политика, както правят западните компании. Досегашната капиталова схема създава конкуренция между дъщерните дружества. Те нямат обща стратегия, включително и за износа, нито пък правят общи инвестиции. В същото време нашата сила е именно в износа. Вътрешният пазар на цигари би могъл да бъде задоволен само от фабриката в Благоевград.


Според мен приватизацията чрез международен посредник ще лиши правителството от контрол върху процеса. Затова ръководството на холдинга предлага други два начина, които приличат на приватизацията на френския тютюнев монопол СЕИТА. Искаме акциите на Булгартабак да бъдат предложени на Лондонската борса, след като се проведе международен одит на холдинга. Първият вариант е да се пуснат публично пакети от акции. По тази схема ще има дял от 6-7%, приватизиран чрез борсата, държавен дял от 10-15%, който обаче има права на т. нар. златна акция (важни решения в дружеството се вземат само със съгласието на притежателя на златната акция, бел. ред.), преференциални книжа за персонала и още 5% ще се дадат на стратегически инвеститор. Другият начин е публична продажба на миноритарен държавен дял. Аз лично съм привърженик на първия вариант, но изборът зависи от правителството.


Да разбираме ли, че вие сте против това в холдинга да влязат компании като B.A.T. или Philip Morris?


- Разбира се. Техните интереси са други. Те не искат да купят 5 или 10% от акциите, а или всичко, или нищо. Не съм съгласен подобни компании да командват холдинга, защото това ще доведе до закриване на нашето производство.

Facebook logo
Бъдете с нас и във