Банкеръ Weekly

Общество и политика

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ ЗАСЕГА ОСТАВАТ ЕДИНСТВЕНАТА НИ ИНВЕСТИЦИОННА НИША В БЪЛГАРИЯ

Г-н Екуи, като банкер
как оценявате инвестиционния климат в България?


- Много ми е трудно да
отговоря, защото в повечето случаи това е въпрос на лично отношение.
Имам предвид, че е необходимо да имате добро отношение към хората
в страната, в която инвестирате. Ето защо ние бяхме щастливи да
се срещнем с изпълнителния директор на Мобилтел АД
г-н Грашнов и с неговия управленски екип и да обсъдим, бизнесплана
и другите условия за нашата инвестиция в дружеството. Тъй като
говорим за България, аз мисля, че в страните от цяла Източна Европа
има възможности за инвестиции, но ние избрахме именно Мобилтел.
Фондът на банката, който се казва Eastern Market Telekom Fund,
е създаден специално, за да инвестира в телекомуникациите.


В България освен Мобилтел
АД е трудно да се намерят други възможности за инвестиции в съобщителния
бранш. За първи път инвестираме във вашата страна, но компанията
започва с нов мениджмънт и с нови хора. Ние смятаме, че Мобилтел
ще може да покрие страната и да предложи пълния пакет от услуги,
а също и да превърне България в нещо като ключова страна в отношенията
между Турция, Гърция и по-далечни страни като Русия и Беларус.


Кои сектори от българската
икономика представляват интерес за западните финансисти и по-специално
за United European Bank?


- Да ви кажа честно ние
като банка се интересуваме от търговското финансиране. Засега
сме финансирали търговски операции с петрол и петролни продукти.
Търговското финансиране е нашата ниша засега и в момента не обсъждаме
намеса в други сектори. Ние трябва да се съобразяваме със страните,
с които можем да работим в тази област, и засега целият ни бизнес
е с Русия, с някои страни от Африка, както и с Азербайджан и Казахстан.
Но ми е трудно да ви кажа в кои от тях ще инвестираме, защото
засега ние сме били по-активни като банка, а не като фонд. В този
ред на мисли трябва да отбележа, че България е твърде малка и
не може да се очаква активността ни тук да е много голяма.

Facebook logo
Бъдете с нас и във