Банкеръ Daily

Общество и политика

Телекеър и телеасистенция за над 8300 хора с увреждания

Правителството е одобрило на днешното си заседание, провело се на 20 юли, План за действие за периода 2022-2027 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа. Мерките и дейностите в документа са насочени към осигуряването на подкрепа в домашна среда на хора с увреждания и възрастни, които не могат да се обслужват сами, чрез развитие на качествени и достъпни социални и интегрирани здравно-социални услуги.

Планът предвижда да бъдат създадени нови услуги за дневна грижа в домашни условия и по-конкретно за подкрепа на над 8 300 хора с увреждания и възрастни, които не могат да се обслужват сами. Предвижда се осигуряване на качествена грижа за минимум 2 700 хора с психични разстройства, умствена изостаналост, физически увреждания, със сетивни нарушения и с деменция, които ще бъдат изведени от специализираните институции.

За над 50 000 хора с увреждания и възрастни ще се осигури грижа в домашна среда, включително и чрез патронажна грижа, дистанционни услуги и асистентска подкрепа. Ще бъдат закрити 60% от съществуващите домове за хора с увреждания. Всички домове за стари хора ще бъдат реформирани в съответствие със стандартите, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги. За възрастните хора ще бъдат създадени и нови социални услуги за резидентна грижа. В 840 от вече съществуващите социални домове, които се финансират от държавата, ще се подобри средата, включително и чрез мерки за осигуряване на енергийна ефективност.

Основен приоритет в Плана за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа в периода 2022-2027 г. е и повишаването на професионалния капацитет на служителите и специалистите и на ефективността на системата за дългосрочна грижа в отговор на нуждите на хората. За първи път ще се насочи по-сериозно внимание към услуги като телекеър и телеасистенция, което ще позволи адекватна подкрепа на самотни и уязвими хора с хронични заболявания и хора с трайни увреждания в отдалечени и малки населени места.

Накрая в прессъобщението на Министерския съвет се съобщават и средствата,които ще бъдат вложени в подобряването на състоянието на хората с увреждания - финансирането на плана ще бъде подкрепено от държавния бюджет, като обаче не се уточнява точният размер на сумата. Посочено е, че от Европейския фонд за регионално развитие средствата ще бъдат до 139.7 млн. лв., от Европейския социален фонд - 632 млн. лв., а от Плана за възстановяване и устойчивост - 753 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във