Банкеръ Weekly

Общество и политика

ТЕКУЩИТЕ СМЕТКИ НА БАНКИТЕ В БНБ СТАВАТ БЕЗЛИХВЕНИ

От 14 юли УС на БНБ няма да начислява лихви по текущите
сметки в лева на търговските банки в БНБ, включително и в частта
до размера на изискуемия минимален резерв. Решението на централните
банкери се налага от факта, че в условията на Валутен борд БНБ
не предоставя кредити на банките и на бюджета и не извършва сделки
с ДЦК, поради което приходите й намаляват. В подобна ситуация
може да се наложи начислените лихви по пасива да бъдат покрити
от бюджета, което също е нежелателно.


Според централните банкери при достигнатите относително
ниски лихвени равнища в страната това решение на УС не поставя
непреодолими проблеми пред банките. Те вече са натрупали определени
резерви чрез рационализираното управление на активите си и чрез
балансиране на лихвената си политика по своите активни и пасивни
операции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във