Банкеръ Weekly

Общество и политика

ТЕКСИМБАНК ВКАРА ДУНАВСКА КОПРИНА В ПРАВИЯ ПЪТ

На ТЕКСИМБАНК явно й омръзна да проявява търпение спрямо предприятията, които не погасяват редовно своите кредити. Пък и в момента няма мегдан за каквито и да е отстъпки. Банката с големи усилия успя да набере в срок минимално изискуемата капиталова база от 10 млрд. лева. Тя обаче бързо може да падне под минимума, ако длъжниците й не си връщат заемите. А това означа неприятности с Банков надзор.


Миналата седмица по искане на ТЕКСИМБАНК Русенският градски съд блокира сметките на текстилното предприятие Дунавска коприна и наложи възбрана върху складовите му наличности от платове на стойност от 1 млрд. лева. Предприятието дължи на ТЕКСИМБАНК 121 хил. щ. долара, които е просрочило отдавна. Няколко дни след предприетите мерки то бързо е намерило 30 хил. щ. долара, с които е платило част от задължението си.


Дунавска коприна е по-малкият проблем за ТЕКСИМБАНК. Както писа в. БАНКЕРЪ в миналия си брой, основните й неприятности идват от Трема и Аркус - две предприятия от Военнопромишления комплекс. През 1995 г. те са получили от ДФРР заеми съответно за 3 млн. и за 8 млн. щ. долара при годишна лихва от 12 процента. Кредитите са отпуснати през ТЕКСИМБАНК, която ги обслужва и гарантира плащането им пред фонда. За услугата банката получава едва 2% годишна лихва, а носи целия кредитен риск. Ако някой от длъжниците не плати, ДФРР автоматично прихваща дължимите главници и лихви от сметката на ТЕКСИМБАНК в БНБ.


Досега Аркус е погасил 3 млн. щ. долара по главницата от 8 млн. долара и е платил всички дължими до момента лихви. От лятото на тази година обаче предприятието има финансови затруднения, предизвикани от забавянето на плащанията по поръчки за специална продукция. Трема пък въобще не е погасявала главницата по заема си и се е наложило ТЕКСИМБАНК да плати вместо нея около 1 млн. щ. долара на ДФРР. Сега на двете фирми предстоят нови плащания по кредитите.


По проблема на Трема и Аркус решение тази седмица ще вземе и съветът на директорите на ДФРР. Прогнозите са, че дълговете им отново ще бъдат разсрочени. Това обаче не устройва ръководството на ТЕКСИМБАНК, което настоява двете дружества да си плащат редовно задълженията. Ако това не стане, банката ще настоява договорите между нея, ДФРР и въпросните длъжници да се разтрогнат поради търговска несъвместимост и фондът директно да поеме събирането на кредитите. ТЕКСИМБАНК е готова и да прехвърли обслужването им на друга банка, като дори е съгласна да й плати 20% от стойността им. Въпросът е, че едва ли ще се намери такава кредитна институция.


При положение че не се постигне договореност, която да удовлетворява ТЕКСИМБАНК, тя ще заведе срещу Трема и Аркус дела за обявяването им в несъстоятелност. Един от възможните изходи от ситуацията е двете дружества да бъдат обявени за приватизация и да се продадат на инвеститора, който плати задълженията им към ТЕКСИМБАНК. Впрочем в матрицата за тригодишното споразумение с МВФ се препоръчва да се премахнат всички ограничения пред сделките дълг срещу собственост. ТЕКСИМБАНК е готова да посредничи активно при намирането на купувач за двете предприятия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във